Iwerddon v Cymru: Atal band pres cefnogwyr o'r stadiwm

cefnogwyr cymru Image copyright Getty Images
Image caption Mae'r Barry Horns yn adnabyddus am ddiddanu cefnogwyr Cymru yn ystod gemau

Mae band pres cefnogwyr wedi dweud eu bod wedi cael "sioc" o glywed na fyddan nhw'n cael chwarae yn y stadiwm pan fydd tîm pêl-droed Cymru'n wynebu Gweriniaeth Iwerddon ar ddiwedd y mis.

Cafodd y Barry Horns glywed na fyddan nhw'n cael mynd a'u hofferynnau i mewn i Stadiwm Aviva pan fydd y ddau dîm yn wynebu'i gilydd yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn Nulyn ymhen pythefnos.

Mae'r band wedi perfformio ymhlith y cefnogwyr mewn sawl stadiwm ar hyd a lled y byd ac ym mhob gêm yn Euro 2016 yn Ffrainc yr haf diwethaf.

"I feddwl ein bod wedi chwarae mewn llefydd fel Hampden Park, Wembley, a'r dinasoedd 'na yn Ffrainc haf y llynedd, mae'r newyddion yn sioc," meddai Hywel Williams, un o aelodau'r band, ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru.

'Risg diogelwch'

Mae'r band wedi cael clywed am y gwaharddiad ar ôl cysylltu gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru, oedd wedi cael gwybod am y penderfyniad gan Gymdeithas Bêl-droed Gweriniaeth Iwerddon.

"Yr unig reswm sydd wedi ei roi i ni ydi y byddai'n risg diogelwch. Nonsens," ychwanegodd Hywel Williams.

"Fe wnaethon ni chwarae yn Parc des Princes ym Mharis llynedd, saith mis ar ôl yr ymosodiadau terfysgol yn Ffrainc. Felly os oedd 'na unrhyw risg diogelwch gan y Barry Horns dwi'n siwr y byddai swyddogion Ffrainc wedi canfod rhywbeth."

I ddechrau roedd y grŵp yn meddwl y byddai cyfyngiad ar nifer yr offerynnau oedd yn cael eu caniatáu, ond ar ôl i aelod arall, Hywel Evans, fod mewn cysylltiad efo Cymdeithas Bêl-droed Cymru daeth y newyddion na fydd modd mynd â'r un offeryn i mewn.

Image copyright Getty Images
Image caption Bydd Cymru'n wynebu Gweriniaeth Iwerddon yn Stadiwm Aviva ar 24 Mawrth

"Ni heb gael rhesymau cyflawn pam y gwaharddiad," meddai Hywel Williams.

"Mae'r gwir reswm yn ddigon amlwg. Ofn FAI [Cymdeithas Bêl-droed Gweriniaeth Iwerddon] am Gymru yn y grŵp.

"Er bod ni ddim 'di cael y dechrau gorau fe allwn ni daro nôl. Mae'r cefnogwyr wedi bod yn gymaint o ran o lwyddiant y tîm llynedd, ac mae'r FAI yn gwneud popeth i dawelu'r cefnogwyr hyn, a hefyd yr allocation pathetig o ran y tocynnau. Mae'n mynd yn erbyn Cymru."

Ychwanegodd Mr Williams ei fod yn credu y byddai cefnogwyr Iwerddon yn siomedig hefyd gan eu bod yn "enwog am eu hwyl a sbri", ac y byddai'r Barry Horns yn debygol o deithio i Ddulyn gyda'u hofferynnau beth bynnag gan berfformio ar y stryd.

"Bydd hi'n syndod i'r Gwyddelod os allen nhw dawelu'r 3,000 o gefnogwyr Cymru, efo neu heb offerynnau," meddai.

Gwrthododd Cymdeithas Bêl-droed Gweriniaeth Iwerddon â gwneud sylw ar y mater. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd wedi cael cais i ymateb.