Diswyddo'r Arglwydd Heseltine am wrthwynebu Brexit

Heseltine Image copyright EPA
Image caption Cafodd yr Arglwydd Heseltine ei eni yn Abertawe

Mae'r cyn-ddirprwy brif weinidog Ceidwadol, yr Arglwydd Michael Heseltine wedi'i ddiswyddo fel cynghorydd i'r llywodraeth am wrthwynebu Brexit yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Fe wnaeth yr Arglwydd Heseltine, 83, gefnogi'r angen i wneud pleidlais yn y senedd ar y cytundeb terfynol yn rhan o ddeddfwriaeth Brexit.

Cafodd wybod yn ddiweddarach ddydd Mawrth ei fod wedi cael ei ddiswyddo o bum rôl gynghori oedd ganddo gyda'r llywodraeth.

Un o'r rhain oedd cynghorydd ar gais Dinas-Ranbarth Bae Abertawe i Lywodraeth y DU.

Ond mae llefarydd ar ran y llywodraeth wedi mynnu na fydd diswyddiad yr Arglwydd Heseltine "yn effeithio ar y Fargen Dinesig".

Canslo ymweliad

Cafodd yr Arglwydd Heseltine ei ddewis gan y cyn-brif weinidog David Cameron i gynghori'r llywodraeth ar amryw o brosiectau.

Yn wreiddiol o'r ddinas, roedd disgwyl iddo ymweld ag Abertawe ddydd Mercher, ond dywedodd wrth y BBC bod hynny bellach wedi'i ganslo.

Ddydd Mawrth, dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe ei fod yn hyderus y bydd y cytundeb dinesig gwerth £1.3bn yn barod i'w lofnodi gan Lywodraeth y DU yr wythnos hon.

Ond yn ddiweddarach fe wnaeth ffynonellau o'r llywodraeth awgrymu na fyddai'r fargen yn cael ei chadarnhau yng nghyllideb y canghellor ddydd Mercher.

Image copyright House of Lords
Image caption Fe wnaeth yr Arglwyddi gefnogi galwad am bleidlais seneddol o 366 pleidlais i 268

Cafodd y llywodraeth eu trechu ar fesur Brexit yn Nhŷ'r Arglwyddi am yr ail waith ddydd Mawrth.

Fe wnaeth yr Arglwyddi gefnogi - o 366 pleidlais i 268 - galwad am bleidlais seneddol "ystyrlon" ar y cytundeb terfynol wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

'Tu hwnt i wleidyddiaeth plaid'

Yn siarad ar raglen Today BBC Radio 4 ddydd Mercher, dywedodd yr Arglwydd Heseltine ei fod yn derbyn hawl Downing Street i'w ddiswyddo, ond bod "rhai materion sy'n mynd y tu hwnt i wleidyddiaeth plaid".

Ychwanegodd bod gan Theresa May yr hawl i "gael gwared ar wrthwynebiad yn unrhyw ffordd y mae hi'n gweld yn briodol".

"Dyw penderfynu os yw hynny'n beth call i'w wneud ddim yn fater i mi," meddai.

Dywedodd Ysgrifennydd Brexit, David Davis bod rhai o'r Arglwyddi yn ceisio "rhwystro" Brexit, ond mai bwriad y llywodraeth yw sicrhau nad yw hynny'n digwydd.

Ychwanegodd bod Ms May yn parhau'n benderfynol o danio Erthygl 50 a dechrau'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd cyn diwedd mis Mawrth.