Banc Barclays yn torri 180 o swyddi yng Nghaerdydd

Barclays Image copyright Getty Images

Mae Banc Barclays wedi cadarnhau y bydd 180 o swyddi'n cael eu colli yng Nghaerdydd wrth ganolfan forgeisi gau.

Dywedodd llefarydd ar ran y banc y bydd 60 o swyddi yn diflannu, gyda 144 arall yn cael eu hadleoli i Lerpwl a Leeds.

Mae'r staff yn y ganolfan yn Llanisien wedi cael cynnig diswyddiadau gwirfoddol neu gynnig cael eu hadleoli.

Mae undeb Unite wedi beirniadu'r penderfyniad, gan alw ar Barclays i "feddwl eto a newid y penderfyniad".

'Gweithio'n effeithlon'

Mae'r datblygiad yn rhan o ailstrwythuriad mawr gan y banc i geisio lleihau costau.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Barclays Home Solutions, Rob Harris: "Mae Barclays yn gweithio'n galed i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid.

"Rhan o'r gwaith yma yw sicrhau bod prosesau ein safleoedd cyswllt yn gweithio'n effeithlon i alluogi i'n timau i gydweithio yn fwy effeithiol.

"Yn anffodus mae hynny'n golygu y bydd ein canolfan gyswllt yng Nghaerdydd yn cau yn 2018."

Dywedodd swyddog rhanbarthol Unite, Steve Pantak bod yr undeb yn "ddig" a'u bod "gwbl yn erbyn y penderfyniad".