Cwnsler i Neil McEvoy AC wedi ei wahardd am fwlio

Jonathan Gwyn Mendus Edwards a Neil McEvoy AC
Image caption Mae'r bargyfreithiwr Jonathan Gwyn Mendus Edwards (chwith) wedi gwneud gwaith i Neil McEvoy AC

Roedd AC Plaid Cymru, Neil McEvoy - sydd wedi ei wahardd dros dro am fwlio - yn ymwybodol bod bargyfreithiwr yr oedd yn ei ddefnyddio wedi ei gael yn euog o fwlio ac aflonyddu cydweithwraig.

Daeth Panel Arfarnu Cymru i'r casgliad bod Mr McEvoy, sydd hefyd yn gynghorydd, wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd ond heb ddwyn anfri ar yr awdurdod.

Cafodd cwnsler Mr McEvoy, Jonathan Gwyn Mendus Edwards, ei wahardd am bedwar mis yn 2013 am aflonyddu clerc yn rhywiol yn ei siambr a/neu gwneud sylwadau sydd gyfystyr â bwlio.

Yn y gorffennol mae'r AC wedi dweud ei fod yn "tynnu sylw at unrhyw gamdriniaeth dwi'n ei weld, waeth faint o drafferth mae'n ei achosi i fi".

'Dim effaith'

Dydd Mercher, dywedodd Mr McEvoy wrth BBC Cymru: "Ar delerau pro-bono mae Jonathan wedi gweithio, sy'n golygu nad ydw i wedi ei gyflogi.

"Mater i Mr Edwards ei hun yw ei orffennol, a does gan hynny ddim effaith ar fy achos i. Mae'n fargyfreithiwr cyfreithlon sydd â'r hawl i weithio."

Image caption Roedd Mr Mendus Edwards yn ymgeisydd dros Blaid Cymru yn 1983

Fe ddywedodd Mr Mendus Edwards bod yr AC wedi cael gwybod am yr hanes ychydig cyn ei wrandawiad yn y tribiwnlys.

Gan gyfeirio at ei achos disgyblu ei hun, dywedodd: "Roedd 'na gamweinyddu cyfiawnder yn y ffeithau, gan bod fy margyfreithiwr fy hun heb ddod i'm achos.

"Cafodd ei ddisgyblu am achosi rhagfarn yn fy erbyn. Dylai neb orfod cynrhychioli eu hunain, ac fe orfodon nhw i mi wneud hynny.

"Mae'n anodd cwffio achosion yn sgil y diwylliant o amgylch cwynion. Dwi'n cefnogi fy nhair merch ym mhopeth maen nhw'n ei wneud. Ac mae fy ngwraig yn fy nghefnogi i."

Roedd Mr Mendus Edwards yn ymgeisydd dros Blaid Cymru yng Ngŵyr yn etholiad cyffredinol 1983. Doedd Plaid Cymru ddim am wneud sylw.