Adolygu lefelau staff cwmni gafodd grantiau llywodraeth

Argraffu papurau newydd Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r ddesg is-olygu ar safle Newsquest yn gwasanaethu papurau ar draws y DU

Bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu nifer y swyddi y mae cwmni papur newydd yn eu cynnal yng Nghasnewydd.

Mae BBC Cymru'n deall bod cwmni Newsquest wedi cael £340,000 mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Fe gafodd Newsquest grant o £245,000 yn 2015 i i ehangu desg is-olygu ar y safle, a cyn hynny cafodd y cwmni fwy na £95,000 o Gronfa Twf Sgiliau Cymru.

Ond mae'r cwmni'n cael gwared â 14 swydd ar y ddesg, gyda'r rheiny'n symud i Dorset.

Dywedodd Newsquest bod gwelliant mewn effeithlonrwydd yn golygu bod llai o waith i'r safle.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, cafodd y cwmni'r grant i greu 50 o swyddi ar yr amod y byddan nhw'n cael eu cynnal tan Mai 2020.

Cau fis Ebrill

Cafodd y ddesg is-olygu ei hagor yng Nghasewydd yn 2013. Yn ei hanterth, roedd mwy na 70 yn cael eu cyflogi i olygu erthyglau newyddiadurol ar gyfer dros 100 o bapurau dyddiol ac wythnosol.

Roedd 'na doriadau yn nifer y staff yn 2016, a bydd y ddesg yn cau ym mis Ebrill.

Yn gynharach yr wythnos hon, dywedodd llefarydd ar ran Newsquest bod gostyngiad "sylweddol" yn y llwyth gwaith achos bod "gwelliant yn llif gwaith pob un o'n stafelloedd newyddion", ac mai un ddesg is-olygu oedd ei hangen bellach.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn 2015, fe gyfrannon ni £245,808 i Newsquest i greu 50 o swyddi a diogelu 15 swydd arall ar eu safle ym Maesglas, Casnewydd.

"Roedd y cymorth ar yr amod bod y swyddi'n cael eu cynnal tan Mai 2020. Fe lwyddodd yr ymgyrch i greu llawer mwy o swyddi na'r targed gwreiddiol.

Image copyright Google
Image caption Cwmni Newsquest sy'n cyhoeddi'r South Wales Argus, papur sy'n lleol i Gasnewydd

"Roedd hi'n ddrwg iawn gennym ni glywed bod Newsquest wedi penderfynu mynd ati i gwblhau nifer o rowndiau o ddiswyddiadau yn 2016, sydd wedi cwtogi lefel y staff yn sylweddol.

"Fe wnaeth y grŵp barhau i gyflogi nifer sylweddol o staff ar y safle ar gyfer gwasanaethau golygyddol cysylltiedig eraill."

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n ymwybodol o'r adroddiad newydd am ddiswyddiadau pellach.

"Rydyn ni'n chwilio am gadarnhad gan y cwmni a byddwn ni'n adolygu lefel y staff ar y safle mewn cysylltiad â thelerau'r cymorth ariannol yn fuan."

Galw am ymddiheuriad

Dywedodd cadeirydd Pwyllgor Diwylliant y Cynulliad, AC Plaid Cymru Bethan Jenkins ei bod yn "bryderus iawn" am y sefyllfa, a'i bod eisiau atebion gan y cwmni a'r llywodraeth.

"Mae'n ymddangos, unwaith eto, bod y cwmni wedi bod yn hapus i gymryd arian cyhoeddus a heb gadw i'w hochr nhw o'r fargen," meddai.

Ychwanegodd trefnydd cenedlaethol Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr, John Toner: "Nid cwmni bychan sydd newydd ddechrau yw hwn, ond un mawr yn y wlad yma ac yn yr Unol Daleithiau.

"Pam oedd yn teimlo'r angen i wneud cais am nawdd gan y llywodraeth?

"Mae Newsquest angen ymddiheuro i Lywodraeth Cymru a'r trethdalwyr yng Nghymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Newsquest eu bod mewn "trafodaethau cyson gyda Llywodraeth Cymru".