Arwyddo Bargen Ddinesig Bae Abertawe cyn diwedd y mis?

Canghellor Image copyright AFP

Mae'r Canghellor Philip Hammond wedi dweud y gallai cytundeb ar fuddsoddiad sylweddol i Abertawe a de orllewin Cymru ddod cyn diwedd y mis.

Roedd na siom ymysg cefnogwyr cynllun Bargen Ddinesig Bae Abertawe ddydd Mercher gan nad oedd unrhyw sôn am y fargen yng nghyllideb y Canghellor.

Nawr mae Mr Hammond wedi ysgrifennu at AS Plaid Cymru Jonathan Edward,s gan gyfaddef ei fod yn "or-obeithiol" wrth awgrymu y byddai modd taro bargen ar y cynllun cyn cyhoeddi'r gyllideb.

Ysgrifennodd: "Fy nealltwriaeth i yw bod trafodaethau'n anelu at gwblhau'r cytundeb erbyn Mawrth 27, pan mae cyfnod purdah'r etholiadau lleol yn dechrau."

Cafodd ymgynghorydd llywodraeth y DU ar y cytundeb, y cyn ddirprwy Brif Weinidog yr Arglwydd Heseltine, ei ddiswyddo'n gynharach yr wythnos hon ond dywed gweinidogion na fydd hyn yn effeithio ar y cytundeb.

Image caption Roedd gobaith y byddai'r Fargen Ddinesig ar gyfer Abertawe a'r rhanbarth yn rhan o gyllideb y Canghellor

'Ymrwymiad'

Dywedodd Mr Hammond yn ei lythyr: "mae'r llywodraeth wedi ei hymrwymo'n llawn i gytuno ar gytundeb fydd yn galluogi twf, creu swyddi a dod a buddsoddiad preifat i'r rhanbarth.

"Mae pob bargen ddinesig yn unigryw ac mae'n rhaid i ni gymryd amser i sicrhau ein bod yn rhoi'r fargen orau i ranbarth dinesig Bae Abertawe."

Dywedodd Mr Edwards: "Bydd cynghorau yn yr ardal yn dechrau ar gyfnod purdah cyn 27 Mawrth, fyddai'n eu hatal rhag arwyddo'r Fargen Ddinesig yn ffurfiol, gan arwain at yr holl gytundeb yn cael ei roi i un ochr tan ar ôl etholiadau'r cynghorau.

"Gallai hyn arwain at y pedwar awdurdod yn y rhanbarth yn gorfod mynd drwy'r holl broses ddemocrataidd a chyfreithiol eto, gan achosi oedi sylweddol ar y gorau, ond ar ei waethaf, fe allai beryglu cannoedd o filiynnau o bunnoedd o fuddsoddiad preifat sydd wedi ei sicrhau ar gyfer y Fargen.

"Fe fyddwn yn galw ar Lywodraeth y DU i symud yn gyflym i gytuno ar y fargen yn y dyddiau nesaf."

Image caption Dywed JonathanEdwards AS fod angen i weinidogion weithredu ar frys