Cyngor Môn i gwtogi cyllideb glanhau ysgolion yn ei hanner

Cyngor Image copyright Google
Image caption Pencadlys y cyngor yn Llangefni

Mae undeb wedi beirniadu Cyngor Ynys Môn am gwtogi'r gyllideb ar gyfer glanhau ysgolion yn ei hanner.

Dywed undeb y GMB fod 150 o weithwyr yn cael eu cyflogi i wneud y gwaith glanhau, ac fe fyddai cwtogi'r oriau'n fygythiad i'r swyddi hyn.

Dywedodd Cyngor Môn y byddai'r awdurdod yn parhau i gydweithio gydag ysgolion a staff i sicrhau bod safonau glendid yn cael eu cynnal.

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd undeb y GMB: "Mewn termau syml fe fydd hynny'n golygu y bydd yr oriau glanhau ar gyfer ysgolion Môn yn cael eu hanneru.

"Os bydd hyn yn digwydd, yna fe fydd incwm y gweithlu glanhau ysgolion yn cael ei ddryllio gyda'r tebygrwydd y byddai llawer o'r gweithlu presenol yn gadael - gan adael swyddi na fyddai modd eu hail-lenwi."

Dywedodd trefnydd rhanbarthol yr undeb Mark Jones : "Fe aeth y cyhoeddiad tu hwnt i'n disgwyliadau gwaethaf. Mae'n amhosib gweithredu'r fath doriadau gyda'r tebygrwydd y bydd gostyngiad sylweddol mewn safonnau glendid.

"Fydd hynny'n dderbyniol i ddisgyblion, rhieni a phobl Ynys Môn? - Dwi ddim yn credu."

Image copyright Thinkstock

Ymgynghori

Mae'r undeb, sy'n cynrychioli tua un o bob pump o'r gweithlu glanhau, yn mynnu ymgynghoriad ac adolygiad "fel ffordd o chwistrellu ychydig o synwyr i'r sefyllfa a hefyd i sicrhau fod y gweithlu'n cael eu trin gyda'r parch y maen nhw'n ei haeddu."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ynys Môn: "Yn anffodus, mae'r heriau ariannol sy'n wynebu llywodraeth leol yn golygu nad oes yr un gwasanaeth yn gallu dianc rhag arbedion effeithlonrwydd.

"Cafodd Cyllideb Môn ar gyfer 2017/18 ei gymeradwyo yn ddiweddar gan y Cyngor Llawn, gan sicrhau bod arian ar gyfer addysg ein plant a phobl ifanc yn cael ei ddiogelu am flwyddyn arall. Bydd hyn yn rhoi cyfle i benaethiaid ddatblygu cynllun arbedion cynhwysfawr ar gyfer 2018-19 a thu draw i hynny.

"Serch hynny, roedd yn ofynnol gwneud toriadau i gostau oedd ddim yn ymwneud ag addysgu, a hynny'n arwain at benderfyniad i leihau'r gwasanaeth glanhau er mwyn parhau i ddiogelu addysg disgyblion. Roedd y cynnig i dorri cyllideb glanhau ysgol yn rhan o'r broses o Ymgynghori ar y Gyllideb 2017/18, a gynhaliwyd rhwng Tachwedd 11 a Rhagfyr 16 2016."