Llywodraeth Cymru yn gosod feto ar ymgeisydd bwrdd y BBC

bbc

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru osod feto ar brif ddewis yr ysgrifennydd gwladol am ymgeisydd o Gymru ar fwrdd newydd y BBC.

Cafodd aelodau'r bwrdd o'r Alban a Lloegr eu cadarnhau ddydd Iau.

Ond dywedodd ffynhonnell o lywodraeth San Steffan fod Llywodraeth Cymru "wedi penderfynu gosod feto ar brif ddewis yr ysgrifennydd gwladol am ymgeisydd".

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai y brif flaenoriaeth oedd sicrhau fod bwrdd y BBC yn "adlewyrchu anghenion pobl Cymru'n gywir".

Daw'r bwrdd i fodolaeth ar 3 Ebrill ac fe fydd yn gyfrifol am oruchwylio BBC annibynnol a chryf.

Bydd 14 o aelodau ar y bwrdd i gyd, yn cynnwys pedwar aelod anweithredol fydd yn cynrychioli'r cenhedloedd datganoledig.

Ymgeisydd

Fe wnaeth yr Ysgrifennydd Diwylliant Karen Bradley ddewis yr ymgeisydd ar gyfer Cymru ond fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddefnyddio ei feto ar y penodiad.

Er nad ydi enw yr ymgeisydd wedi ei gyhoeddi, mae'n debyg bod ganddyn nhw brofiad helaeth o ddarlledu a llywodraethu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedden nhw'n gallu cytuno gyda phenderfyniad yr ysgrifennydd, ond eu bod wedi esbonio fod "ymgeiswyr yn parhau ar y rhestr fyddai'n gallu cael eu penodi ac y bydde ni'n gallu cytuno gyda nhw."

Ychwanegodd ei fod yn "anffodus fod yr ysgrifennydd yn amharod i gael trafodaeth ystyrlon gyda nhw."

"Mae'r rhannau olaf yn y broses wedi bod yn hynod o anfoddhaol ac rydym yn credu ei fod o ddiddordeb i Gymru a'r BBC ein bod yn ail agor y broses", meddai.

Image caption Pencadlys BBC Cymru yn Llandaf

Cynrychiolaeth o Gymru

Gallai gymryd nifer o fisoedd cyn i ymgeisydd newydd gael ei benodi, gan adael y bwrdd heb gynrychiolydd o Gymru yn y cyfamser wrth iddo ddechrau ar y gwaith.

Dywedodd y ffynhonnell o lywodraeth y DU fod yr ymgeisydd gafodd ei wrthod gan Lywodraeth Cymru wedi ei gymeradwyo gan weision sifil ym Mae Caerdydd pan gafodd yr enw ei grybwyll yn gyntaf gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Ychwanegodd y ffynhonnell fod ymyrraeth Llywodraeth Cymru wedi dod i sylw llawer yn Whitehall gan ei fod yn anarferol iawn i benderfyniad fod yn destun feto mewn maes sydd heb ei ddatganoli.

Mae'r broses benodi wedi ei hail-agor erbyn hyn.