Rhybudd i deithwyr cyn gêm Cymru v Iwerddon

Stryd Caerdydd
Image caption Mae disgwyl torf enfawr i'r gêm rhwng Cymru v Iwerddon ddydd Gwener

Mae rhybudd i deithwyr yng Nghaerdydd ddydd Gwener gan fod disgwyl torf fawr i wylio Cymru'n herio Iwerddon yn Stadiwm Principality.

Dywedodd Cyngor Caerdydd bydd cyfyngiadau yn y ddinas, gyda ffyrdd ynghau rhwng 18:00-23:00.

Bydd modd parcio yng Ngerddi Sophia, ond cyntaf i'r felin fydd hi. Caiff teithwyr fynediad i barcio ar gyfer y gêm, i lwytho ac i gael mynediad i feysydd parcio preifat.

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynghori teithwyr i gyrraedd tair awr cyn y gic gyntaf ac i brynnu tocyn trên cyn teithio, drwy ddefnyddio peiriant yn eu gorsaf leol, neu drwy ddefnyddio ap Trenau Arriva.

Bydd Gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 21:20 a bydd llai o drenau yn rhedeg o orsaf Caerdydd Canolog ar ôl 22:00.

Bydd bysus yn cael eu dargyfeirio o safleoedd ynghanol y ddinas.

Image copyright GRAHAM HOGG/GEOGRAPH
Image caption Bydd Gorsaf Caerdydd Canolog yn cau am 21:20

Cyfyngiadau ffyrdd:

  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau o 18:00 i 23.00 - Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Oherwydd bod Trenau Arriva Cymru yn rhedeg trenau hwyr ychwanegol ar ôl y gêm, bydd rhai newidiadau i'r amserlen yn gynnar ar fore Sadwrn i'r Cymoedd a gwasanaethau lleol yng Nghaerdydd/Bro Morgannwg.
  • Bydd parcio ar y dydd ar gael yng Ngerddi Sophia. Nid oes modd archebu lle o flaen llaw. Mae'r maes parcio'n agor am 08.00am ac yn cau am 00:00.
  • Mae parcio hefyd ar gael yn y Ganolfan Ddinesig.
  • Bydd bysus yn cael eu dargyfeirio o safleoedd ynghanol y ddinas. Caiff bysus wedi eu dadleoli o safleoedd lle mae'r ffyrdd ar gau eu hail-leoli naill ai i Ffordd Churchill ar gyfer y Dwyrain, Heol Y Brodyr Llwydion ar gyfer y Gogledd neu Tudor Street ar gyfer y Gorllewin.