Cyhoeddi rhestr o'r 'llefydd gorau i fyw yng Nghymru'

Y Bont-faen

Mae papur newydd y Sunday Times wedi cyhoeddi rhestr o'r "llefydd gorau i fyw yng Nghymru", gyda'r Bont-faen ym Mro Morgannwg ar y brig.

Dywedodd y papur eu bod wedi asesu nifer o ffactorau, gan gynnwys brogarwch, canlyniadau arholiadau, cyflymdra band-eang ac argaeledd siopau lleol.

O'r 12 lle yng Nghymru ar y rhestr, dim ond un - Abersoch - sydd yn y gogledd.

Dyma'r pumed flwyddyn i'r papur newydd gyhoeddi'r rhestr.

Dywedodd golygydd cartref y Sunday Times, Helen Davies: "Dim ond cymaint gall ffigyrau ddweud wrthym ni, felly rydyn ni'n cydbwyso hynny gyda degawdau o wybodaeth ac arbenigedd ein hysgrifenwyr."

Y llefydd yng Nghymru ar y rhestr (yn nhrefn y wyddor):

 • Abersoch
 • Aberteifi
 • Arberth
 • Caerfyrddin
 • Llandeilo Ferwallt a'r Gŵyr
 • Llandeilo
 • Llanidloes
 • Penarth
 • Trefynwy
 • Y Bont-faen
 • Y Fenni
 • Y Gelli Gandryll