Cynllun dŵr tanddaearol i gynhesu tai ym Mhen-y-bont

Cwm Llynfi Image copyright Cyngor Pen-y-bont

Gallai dŵr sy'n cael ei gynhesu mewn cloddfeydd tanddaearol gael ei ddefnyddio i gynhesu bron i 1,000 o dai ym Mhen-y-bont.

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn edrych i'r posibilrwydd o ddefnyddio'r cloddfeydd segur yng Nghaerau, Cwm Llynfi, fel ffynhonnell o ynni geothermol.

Byddai'r cynllun yn golygu pwmpio dŵr drwy bibelli er mwyn cynhesu tai.

Dywedodd y cynghorydd Ceri Reeves bod potensial y cynllun "yn anferth".

Pibellau

Mae'r cyngor wrthi'n cynnal astudiaeth dichonoldeb i'r cynllun, sydd wedi cael grant o £67,000 gan Lywodraeth y DU, ac fe allai gael ei ymestyn os yw'n llwyddiannus.

Byddai'r cynlluniau yn golygu defnyddio dŵr sydd yn llenwi'r cloddfeydd, sydd rhwng 10 a 14C, a'i gludo drwy bibellau, gyda'r gwres yn cael ei echdynnu a'i ddefnyddio mewn gwresogyddion.

Mae ail astudiaeth yn edrych ar ddefnyddio stêm o bwerdy biomas arfaethedig Cwm Llynfi er mwyn creu "rhwydwaith wres" i gymryd lle boeleri nwy mewn hyd at 10,000 o gartrefi.

"Mae'r cyngor wedi comisiynu arolwg amodau daearol manwl i weld a yw'r dŵr sydd yn cael ei ddal yn y cloddfeydd o dan Caerau yn gallu darparu ffynhonnell naturiol o wres allai fod yn ffordd ddiogel, cyson a chost effeithiol o gynhesu nifer o dai lleol," meddai Ms Reeves.