Peilot yn goroesi ar ôl glanio mewn afon yn Sir Benfro

Pont Cleddau Image copyright Google

Mae peilot awyren ysgafn wedi osgoi unrhyw anafiadau difrifol ar ôl glanio yn Afon Cleddau yn Sir Benfro.

Cafodd Heddlu Dyfed Powys eu galw am 17:50 ddydd Iau yn dilyn adroddiadau bod awyren wedi disgyn i'r afon ger Aberdaugleddau.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu bod y peilot eisoes wedi dod allan o'r dŵr erbyn iddyn nhw gyrraedd.

Mae'r Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr wedi eu hysbysu.