Tagfeydd traffig ger Caerdydd cyn gêm Cymru v Iwerddon

New queuing system trial at Cardiff Central train station

Mae rhybudd i deithwyr yng Nghaerdydd ddydd Gwener gan fod disgwyl torf fawr i wylio Cymru'n herio Iwerddon yn Stadiwm Principality.

Eisoes mae tagfeydd traffig ar y ffyrdd i mewn i'r brifddinas. Yn ôl adroddiadau mae tagfa oddeutu saith milltir ar draffordd yr M4 ger twnnel Brynglas yng Nghasnewydd.

Bydd rhai ffyrdd ar gau ynghanol y ddinas o 18:00 tan 23:00 wrth i Gymru herio Iwerddon.

Bydd Gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 21:20 a bydd llai o drenau yn rhedeg o orsaf Caerdydd Canolog ar ôl 22:00.

Bydd bysys yn cael eu dargyfeirio o safleoedd ynghanol y ddinas.

Yn ôl yr adroddiadau diweddaraf, mae cefnogwyr rygbi yn cael effaith ar batrwm teithio arferol ar draffordd yr M4 i gyfeiriad y gorllewin, rhwng Cyffordd 23A B4245 (Gwasnaethau Magwyr) a Chyffordd 26 A4051 (Ffordd Malpas),

Ar hyn o bryd mae'n cymryd oddeutu hanner awr i gyrraedd Twnnel Brynglas.

Dywed cwmni Arriva y bydd pob trên posib yn cael ei ddefnyddio heno gan greu miloedd o lefydd ychwanegol.

Ond ar ôl 22:00 bydd y gwasanaeth wedi'i gyfyngu a'r cyngor i deithwyr yw i fynd i Orsaf Ganolog Caerdydd yn syth wedi'r gêm.

Mae'r gic gyntaf am 20:05.


Bydd bysys yn cael eu dargyfeirio o safleoedd ynghanol y ddinas.

Image copyright GRAHAM HOGG/GEOGRAPH
Image caption Bydd Gorsaf Caerdydd Canolog yn cau am 21:20

Cyfyngiadau ffyrdd:

  • Bydd y ffyrdd canlynol ar gau o 18:00 i 23.00 - Heol y Dug, Heol y Castell, Heol Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, Y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.
  • Oherwydd bod Trenau Arriva Cymru yn rhedeg trenau hwyr ychwanegol ar ôl y gêm, bydd rhai newidiadau i'r amserlen yn gynnar ar fore Sadwrn i'r Cymoedd a gwasanaethau lleol yng Nghaerdydd/Bro Morgannwg.
  • Bydd parcio ar y dydd ar gael yng Ngerddi Sophia. Nid oes modd archebu lle o flaen llaw. Mae'r maes parcio'n agor am 08.00am ac yn cau am 00:00.
  • Mae parcio hefyd ar gael yn y Ganolfan Ddinesig.
  • Bydd bysus yn cael eu dargyfeirio o safleoedd ynghanol y ddinas. Caiff bysus wedi eu dadleoli o safleoedd lle mae'r ffyrdd ar gau eu hail-leoli naill ai i Ffordd Churchill ar gyfer y Dwyrain, Heol Y Brodyr Llwydion ar gyfer y Gogledd neu Tudor Street ar gyfer y Gorllewin.