Kirsty Williams: 'Ein byd wedi newid yn llwyr'

Kirsty Williams

Mae angen i'r Democratiaid Rhyddfrydol ddangos arweinyddiaeth mewn "amseroedd pryderus", yn ôl unig Aelod Cynulliad y blaid Kirsty Williams.

Mae'r blaid yng Nghymru yn cyfarfod yn Abertawe dros y penwythnos ar gyfer ei chynhadledd flynyddol.

Dywedodd Ms Williams bod datblygiadau diweddar ledled y byd yn dystiolaeth bod "ein byd wedi newid yn llwyr".

"Mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu, a'u hanghofio, ond rydyn ni'n gwrando," meddai.

Awgrymodd hefyd bod gan y blaid "hyder newydd".

75 cynghorydd

Wedi cyfres o etholiadau anodd, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gobeithio adeiladu ar eu cyfanswm o 75 cynghorydd wedi'r etholiadau lleol fis Mai.

Mae'r blaid wedi cynyddu'i siâr o'r bleidlais mewn cyfres o is-etholiadau seneddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gipio Richmond Park oddi ar y Ceidwadwyr ym mis Rhagfyr.

Nid yw arweinydd y blaid, Tim Farron yn mynychu'r gynhadledd, a dywedodd Ms Williams wrth BBC Cymru ei bod yn "deall fod y gynhadledd yn digwydd ar yr un pryd â digwyddiad pwysig yn nheulu Tim".

Fis Mehefin diwethaf penderfynodd y Prif Weinidog Carwyn Jones benodi Ms Williams i'w gabinet, wedi i'w blaid Lafur fethu o drwch blewyn i ennill mwyafrif yn yr etholiadau fis ynghynt.

Ers iddi gymryd y swydd bu'n rhaid iddi ymateb i gyfres o adroddiadau beirniadol, gan gynnwys un gan Estyn a oedd yn awgrymu fod safon y dysgu mewn ysgolion yn "wan".

Image caption Dywedodd Mark Williams bod yr etholiadau lleol yn "allweddol" i ddyfodol y blaid

Dywedodd wrth y gynhadledd y byddai ysgolion angen "arweinwyr cryf" os yw Cymru am godi yn safonau addysg rhyngwladol PISA, gan ailadrodd cynlluniau ar gyfer academi i ddysgu arweinyddiaeth i athrawon.

Ychwanegodd y byddai ei chynlluniau i wario £36m ar ostwng niferoedd mewn dosbarthiadau meithrin yn siŵr o ennill pleidleisiau yn etholiadau lleol mis Mai.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru Mark Williams, yr AS dros Geredigion, bod yr etholiadau cyngor yn "allweddol" i ddyfodol y blaid.

Ychwanegodd y byddai'n "siom enfawr" os na fyddai'r blaid yn llwyddo i gynyddu nifer eu cynghorwyr ym mis Mai.