Tân ym mhier Bae Colwyn

Pier Bae Colwyn Image copyright Colwyn Bay Watersports

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd ei galw i bier Fictorianaidd Bae Colwyn oddeutu 16:30 brynhawn Gwener wedi adroddiadau bod tân wedi cynnau yn rhan o'r pier.

Ar un adeg roedd deg person tân yno yn defnyddio offer arbennig i'w codi uwchben yr adeilad er mwyn ceisio diffodd y fflamau.

Yn ôl adroddiadau mae'r tân bellach o dan reolaeth ond nid yw'n bosib i'r criwiau ddweud yn iawn os yw'r tân wedi llwyr ddiffodd gan fod y llanw wedi rhwystro diffoddwyr rhag mynd ato.

Mae disgwyl i ddiffoddwyr aros yno dros nos ac fe fydd ymchwiliad i'r union achos yn dechrau ddydd Sadwrn.

Yn ddiweddar fe syrthiodd rhan o'r pier i'r môr ac yn fuan wedyn cafodd ei ddifrodi ymhellach gan storm Doris.

Mae yna gynlluniau i'w adfer a'i ail-ddatblygu.