Gwaith ar dwnnel Lôn Las Ogwen ar fin cael ei gwblhau

Tynal Tywyll Image copyright Cyngor Gwynedd

Mae'r gwaith o adeiladu rhan o lwybr Lôn Las Ogwen yng Ngwynedd ar fin cael ei gwblhau.

Mae'r rhan newydd 800 metr o'r llwybr yn rhedeg ar hyd hen dwnnel y rheilffordd rhwng Bethesda a Thregarth - sy'n cael ei adnabod fel Tynal Tywyll yn lleol.

Ar ôl cau'r rheilffordd bron i 60 mlynedd yn ôl, mae'r twnnel a'r draphont wedi bod ar gau i'r cyhoedd.

Roedd y band Tynal Tywyll o Dregarth, oedd wedi'u henwi ar ôl y twnnel, ynghyd â'r AC lleol Siân Gwenllian ymysg y rheiny fu'n ymweld â'r llwybr newydd cyn iddo agor.

Pan fydd yn agor i'r cyhoedd, bydd y rhan newydd yn cwblhau llwybr Lôn Las Ogwen rhwng Bangor a Bethesda.

Image copyright Cyngor Gwynedd
Image caption Roedd y band Tynal Tywyll a'r AC lleol Siân Gwenllian ymysg y rheiny fu'n ymweld â'r llwybr cyn iddo agor

Dywedodd Gwen Griffith, sy'n cynrychioli Tregarth ar Gyngor Gwynedd: "Mae awydd amlwg wedi bod yn lleol i weld y twnnel yn ail-agor ac rydym yn ofnadwy o falch bod gwaith yn dod ymlaen yn dda ar y prosiect.

"Pan mae'n agor, rydw i'n sicr y bydd rhan yma o'r llwybr ymhlith y gorau yng Nghymru, a bydd yn gam pwysig wrth wella cyswllt trafnidiaeth ar gyfer y rheini sy'n dymuno mwynhau ardal Dyffryn Ogwen ar droed ac ar gefn beic."

Mae'r gwaith wedi cael ei ariannu ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.