Caerdydd-Môn: Beth aeth o'i le?
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Awyrennau Caerdydd-Môn: Beth aeth o'i le?

11 Mawrth 2017 Diweddarwyd 15:14 GMT

Mae'r hediadau rhwng Caerdydd ac Ynys Môn wedi dod i ben ar ôl i'r cwmni sy'n rhedeg y gwasanaeth gael ei ddirwyn i ben.

Dywedodd cyfarwyddwyr Citywing eu bod wedi cymryd y penderfyniad wedi i'r cwmni oedd yn gweithredu'r teithiau, Van Air, gael ei hatal rhag hedfan am resymau diogelwch.

Mae'r gwasanaeth, sydd wedi bod yn rhedeg ers 2007, yn derbyn £1.2m gan Lywodraeth Cymru pob blwyddyn.

Stuart Cole, Athro Trafnidiaeth ym Mhrifysgol De Cymru sy'n egluro beth aeth o'i le i'r gwasanaeth.