Cais am ddatblygiad gwerth £2bn ar gyrion Caerdydd

Plasdŵr Image copyright Redrow
Image caption Darlun artist o ddatblygiad arfaethedig Plasdŵr

Mae'r cynlluniau diweddaraf am ddatblygiad gwerth £2bn ar gyrion Caerdydd wedi cael eu cyflwyno i gynllunwyr.

Mae cynigion bras cwmni Redrow ar gyfer y safle ger Sain Ffagan yn cynnwys bron i 6,000 o dai, pedair ysgol, siopau a pharciau.

Pe bai'n cael ei gymeradwyo, byddai Plasdŵr yn cael ei adeiladu dros 20 mlynedd, a byddai hefyd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon a gofal iechyd.

Ond mae trigolion a gwleidyddion wedi mynegi pryderon am draffig, gor-ddatblygu a'r effaith ar yr amgylchedd.

Image copyright Redrow
Image caption Byddai'r datblygiad yn cael ei adeiladu ar gaeau rhwng Sain Ffagan a Radur

Mae'r cynlluniau ar gyfer camau cyntaf y datblygiad, fydd yn gweld tua 1,000 o dai yn cael eu hadeiladu ar dir ger Heol Pentre-Baen a Heol Llantrisant, eisoes wedi cael eu cymeradwyo.

Cam nesaf y cynllun yw ar gyfer cartrefi ar safle 900 erw ar gaeau rhwng Sain Ffagan a Radur yng ngogledd-orllewin Caerdydd.

Mae cynghorau cymunedol yn erbyn y cynlluniau, gyda deiseb a 130 o lythyrau wedi cael eu cyflwyno yn erbyn y datblygiad.

Mae AC rhanbarth Canol De Cymru, Neil McEvoy a chynghorydd Radur, Rod McKerlich hefyd yn ei wrthwynebu.

Bydd cam nesaf y cais cynllunio yn cael ei ystyried gan gynghorwyr ddydd Mercher.