'Rhoi llais i'r rheiny oedd eisiau aros yn yr UE'

Roger Williams
Image caption Roger Williams yn annerch cynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ddydd Sul

Bydd rhoi llais i'r rheiny bleidleisiodd i aros yn yr UE yn helpu'r Democratiaid Rhyddfrydol i wneud enillion yn etholiadau lleol mis Mai, yn ôl un o'u cyn-ASau.

47.5% o'r Cymry bleidleisiodd oedd eisiau aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn y refferendwm ym mis Mai.

Dywedodd cyn-AS Brycheiniog a Sir Faesyfed, Roger Williams y byddai rhoi llais i'r bobl hynny yn rhoi hwb i'r blaid, sydd yn draddodiadol wedi bod o blaid yr UE.

Roedd Mr Williams, gollodd ei sedd yn etholiad cyffredinol 2015, yn annerch cynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn Abertawe ddydd Sul.

'Cadw at ein gwerthoedd'

"Rydyn ni wedi cael cefnogaeth diolch i'n hymateb i'r Brexit caled y mae Theresa May ei eisiau," meddai.

"Oes, mae 'na bobl fydd yn benderfynol o adael a chael Brexit mor galed â phosib - wnawn ni ddim perswadio'r rhain.

"Ond bydd yna lawer o bleidleiswyr fydd yn gwerthfawrogi ein bod yn cadw at ein gwerthoedd, ac eisiau cefnogi ein hymgeiswyr."

Image caption Dywedodd Mark Williams ddydd Sadwrn bod yr etholiadau lleol yn "allweddol" i ddyfodol y blaid

Mae Mr Williams ei hun yn gobeithio ennill sedd ar Gyngor Powys ym mis Mai.

Dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Mark Williams wrth y gynhadledd ddydd Sadwrn na fydden nhw fyth yn rhoi'r gorau iddi, er mai dim ond yn AS ac un AC sydd ganddyn nhw bellach.