Teithio i Affrica i helpu cleifion canser y fron

Elizabeth Coveney Image copyright Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg
Image caption Elizabeth Coveney yw prif nyrs pediatrig Cymru

Mae arbenigwr o Ysbyty Cimla yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi teithio i Affrica i helpu cleifion canser y fron.

Mae Elizabeth Coveney wedi treulio wythnos yn Sierra Leone gyda thîm o lawfeddygon ac oncolegwyr o Ganolfan Ganser Felindre.

Cafodd wahoddiad i fynd yno oherwydd ei arbenigedd mewn lymffoedema - cyflwr sy'n achosi i feinwe'r corff chwyddo.

Dywedodd Ms Coveney ei bod yn "gwybod yn syth" ei bod eisiau teithio i Sierra Leone wedi iddi dderbyn y cynnig.

Mae hi wedi bod yn pasio ei harbenigedd ymlaen i glinigwyr yn y wlad.

"Rydw i mor hapus 'mod i wedi cael y cyfle yma i gefnogi fy nghydweithwyr yn Sierra Leone i reoli'r cyflwr," meddai.