Arestio dyn yn dilyn ymosodiad honedig yn Abertawe

Abertawe

Mae dyn 21 oed wedi'i arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad honedig yng nghanol Abertawe.

Mae dyn arall 22 oed yn parhau yn yr ysbyty yn dilyn y digwyddiad ar Heol y Brenin, ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai fyddai'n peryglu ei fywyd.

Cafodd nifer o ffyrdd eu cau fore Sul wrth i swyddogion gynnal eu hymchwiliad.

Fe gafodd Heddlu De Cymru eu galw i'r digwyddiad ychydig cyn 03:30 fore Sul.

Mae'r dyn 21 oed yn parhau yn y ddalfa yng Ngorsaf Heddlu Canol Abertawe.