Buddsoddiad o £380,000 mewn gofal dementia yng Ngwynedd

Dementia Image copyright Thinkstock

Mae £380,000 yn cael ei fuddsoddi mewn gofal ar gyfer bobl sy'n byw gyda dementia yng Ngwynedd.

Bydd yr arian yn gweld cyfleusterau yng nghartref Llys Cadfan yn Nhywyn yn cael eu hymestyn.

Dywedodd y cyngor y bydd yr arian yn creu mwy o gefnogaeth, gan alluogi i fwy o bobl gael gofal seibiant.

Mae rhan o'r gwaith, oedd yn cynnwys adnewyddu pum ystafell ar gyfer preswylwyr hirdymor, eisoes wedi'i gwblhau.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar y cynllun, gyda help arian gan Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru.

Mae disgwyl i'r holl waith ar yr adeilad gael ei gwblhau erbyn diwedd yr haf.