Rhybudd am ddŵr yn troi ei liw yn Sir Benfro

Dŵr Cymru Image copyright Dŵr Cymru

Mae trigolion pentref yn Sir Benfro wedi cael eu rhybuddio y gallai eu dŵr droi ei liw oherwydd gwaith cynnal a chadw.

Mae Dŵr Cymru wedi rhybuddio y gallai pobl yn Llandudoch hefyd ddioddef o bwysau dŵr isel.

Mae'r cwmni yn defnyddio techneg "ice pigging" i lanhau chwe milltir o bibelli dros yr wythnosau nesaf.

Bydd rhew yn cael ei chwistrellu i'r bibell ac yn cael ei wthio ar ei hyd i lanhau unrhyw weddillion.

Dywedodd Ian Christie o Dŵr Cymru: "Gyda rhai rhannau o'i rhwydwaith dŵr wedi'i osod dros ganrif yn ôl, mae'r amser wedi dod i ni ymgymryd â gwaith angenrheidiol i lanhau'r pibelli."