Ymgyrch 'Cyfraith April' yn cael ei drafod yn y Senedd

April Jones

Bydd ymgyrch gan deulu April Jones yn galw am ddedfrydau llymach i droseddwyr rhyw yn cael ei drafod yn y Senedd ddydd Llun.

Fe fydd 'Cyfraith April' yn cael ei drafod yn Neuadd San Steffan ar ôl cael mwy na 100,000 o lofnodion.

Mae'n galw am gadw troseddwyr rhyw ar y gofrestr am weddill eu hoes.

Cafodd April ei lladd gan Mark Bridger pan oedd hi'n bump oed yn 2012, wedi iddi gael ei chipio o du allan i'w chartref ym Machynlleth.

Goruchwylio gwell

Doedd Bridger ddim ar y gofrestr troseddwyr rhyw, ond cafodd lluniau anweddus o blant eu darganfod ar ei gyfrifiadur.

Dyma'r ail ddeiseb i geisio sefydlu cyfraith newydd yn dilyn achos April, wedi i'r cyntaf yn 2013 ddenu 70,000 o lofnodion.

Mae'r teulu hefyd wedi galw ar yr heddlu i wneud mwy i oruchwylio'r we am luniau anweddus.