Manylion personol miloedd o staff y GIG wedi eu dwyn

Pelydr-X Image copyright Getty Images
Image caption Manylion staff sy'n gweithio mewn unedau pelydr-X sydd wedi'i ddwyn

Mae manylion personol miloedd o staff meddygol yng Nghymru wedi cael eu dwyn o gyfrifiadur contractwr preifat.

Cafodd enwau, dyddiad geni, manylion dos pelydriad a rhifau Yswiriant Gwladol staff sy'n gweithio mewn unedau pelydr-X eu copïo ar ôl i hacwyr gael mynediad atynt yn anghyfreithlon ym mis Hydref.

Mae'r staff sydd wedi'u heffeithio yn defnyddio bathodynnau sy'n mesur eu cysylltiad â phelydrau-X.

Y cwmni sy'n prosesu'r data o'r bathodynnau ar ran y GIG yng Nghymru - Landauer - gafodd eu hacio.

Dywedodd y GIG yng Nghymru eu bod wedi lansio ymchwiliad i'r mater, ac mae BBC Cymru wedi gwneud cais am sylw gan Landauer.

'Siomedig dros ben'

Dywedodd rheolwyr bod radiograffwyr, glanhawyr a staff eraill yn y rhan fwyaf o fyrddau iechyd Cymru wedi eu heffeithio.

Mae'r rhain yn cynnwys tua 530 o weithwyr Ymddiriedolaeth GIG Felindre, sy'n rheoli'r bathodynnau mesur pelydrau yng Nghymru.

Image caption Mae'r staff sydd wedi'u heffeithio yn defnyddio bathodynnau sy'n mesur pelydrau

Mae 654 o staff Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr hefyd wedi eu heffeithio, yn ogystal â nifer o staff deintyddol a milfeddygol.

Dywedodd rheolwyr y GIG bod y mater yn "siomedig dros ben", a bod cyfuniad gwahanol o fanylion personol wedi'u copïo, ac felly nad yw pawb wedi eu heffeithio yn yr un ffordd.

Mae manylion staff sy'n gweithio mewn ysbytai yn Lloegr a'r Alban hefyd wedi eu cymryd.

'Cwbl annerbyniol'

Dywedodd AC Ceidwadol Gorllewin Clwyd, Darren Millar ei bod yn bryder fod y manylion wedi cael eu cymryd ers 6 Hydref, ond nad yw rhai staff yng Nghymru wedi cael gwybod am y sefyllfa nes fis yma.

"Mae'r oedi wrth roi gwybod i'r rheiny sydd wedi cael eu heffeithio yn gwbl annerbyniol," meddai.

"Yn y cyfamser, gallai staff fod wedi gweithredu i amddiffyn eu hunain yn erbyn unrhyw ddrygioni gyda'u data, a chadw golwg am unrhyw beth anarferol."

Dim manylion cleifion

Dywedodd cyfarwyddwr gwasanaethau canser gydag Ymddiriedolaeth Felindre, Andrea Hague eu bod wedi cael gwybod am yr hacio ym mis Ionawr.

Ychwanegwyd eu bod yn trafod gyda Landauer am yr oedi yn cael gwybod am y sefyllfa, a'u bod hefyd yn cynnal ymchwiliad i'r mater.

"Rydyn ni'n deall faint o bwysigrwydd y mae pobl a chwmnïau yn ei roi ar ddiogelu gwybodaeth bersonol ac, er nad yw hyn wedi digwydd o fewn systemau Felindre, mae'r digwyddiad yn siomedig dros ben," meddai Ms Hague.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr eu bod wedi cysylltu gyda'r holl staff sydd wedi eu heffeithio, gan bwysleisio nad oes manylion unrhyw gleifion wedi cael eu cymryd.

Ychwanegwyd bod Landauer wedi trefnu y bydd credyd yr holl staff sydd wedi'u heffeithio yn cael ei fonitro, a hynny am ddim.