'Pryderon' crwner am farwolaeth claf Ysbyty Maelor

Wrexham Maelor
Image caption Roedd Carol Harvey yn glaf yn Ysbyty Maelor, Wrecsam

Mae crwner yng ngogledd Cymru wedi mynegi pryderon ynglŷn â marwolaeth dynes gafodd ei rhyddhau o Ysbyty Maelor yn Wrecsam.

Cafodd yr Adroddiad Atal Marwolaethau yn y Dyfodol ei gyhoeddi yn dilyn cwest i farwolaeth Carol Harvey, fu farw'n 74 oed ym mis Ebrill llynedd.

Roedd hi wedi bod yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ac wedi cael ei rhyddhau, cyn gorfod dychwelyd ar ôl iddi gael ei chanfod yn gysglyd a chyfoglyd, ac wedi colli llawer o waed.

Dywedodd y bwrdd iechyd eu bod wedi ymddiheuro wrth deulu Ms Harvey am "gyfleoedd gafodd eu methu" wrth ofalu amdani.

Tabledi lleddfu poen

Cafodd dyfarniad naratif ei gyhoeddi ar ddiwedd y cwest yr wythnos diwethaf, ond mae'r crwner John Gittins wedi gofyn i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am ymateb ar ôl amlygu pryderon.

Dywedodd y crwner bod Ms Harvey wedi marw o gyfuniad o effeithiau gorddos o baracetamol, a chyflwr ar y galon yr oedd ganddi eisoes.

Ond yn ei adroddiad, dywedodd y crwner bod neges am ofal Ms Harvey gafodd ei adael i'r tîm iechyd cyffredinol heb gael ei wirio ar 7 Ebrill, wedi i gynlluniau gael eu gwneud i'w rhyddhau.

Ni wnaeth gofalwyr ymweld â hi ar y noson "ble mae'n debygol... iddi fod mewn poen sylweddol o ganlyniad i swigen waed ar ei choes ac felly wedi cymryd gorddos anfwriadol o dabledi lleddfu poen", meddai'r adroddiad.

Cafodd ei chludo nôl i'r ysbyty, a bu farw yno yn oriau man y bore ar 9 Ebrill.

Gofynnodd y crwner i'r bwrdd iechyd am ymateb manwl ac amserlen i weithredu o fewn 56 diwrnod.

Mewn datganiad yr wythnos diwethaf dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Dr Evan Moore: "Rydym yn ymddiheuro i deulu Ms Harvey am y cyfleoedd gafodd eu methu i ddarparu gofal pellach, ac rydym yn derbyn holl ganfyddiadau'r crwner.

Ychwanegodd eu bod bellach wedi gosod mesurau newydd er mwyn annog mwy o gyfathrebu rhwng staff mewn gwahanol wardiau ac adrannau, ac adolygu'r ffordd maen nhw'n rhyddhau cleifion o'r ysbyty.