Cynllun £13.7m i uwchraddio cyffordd M4 ger Casnewydd

cyffordd 28 M4 Image copyright Google
Image caption Bwriad y cynllun yw lleddfu tagfeydd yn yr ardal

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwario £13.7m ar gynllun i uwchraddio cyffordd ar yr M4 ger Casnewydd er mwyn lleddfu traffig.

Mae disgwyl i'r gwaith ar gyffordd 28 ger Parc Tredegar ddechrau ddydd Mawrth, a hynny er mwyn caniatáu i fwy o draffig lifo ar adegau prysur o'r dydd.

Bydd gwelliannau hefyd yn cael eu gwneud i gylchfannau cyfagos, gyda system "clyfar" o oleuadau traffig hefyd yn cael eu gosod er mwyn sicrhau'r "llif traffig cyflymaf ac esmwythaf posib".

Mae'r llywodraeth yn mynnu na fydd y prosiect, sydd i fod i gael ei chwblhau erbyn mis Gorffennaf 2018, yn cynyddu tagfeydd yn yr ardal yn ystod y gwaith adeiladu.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Argraff artist o sut fydd y gyffordd yn edrych wedi'r gwaith