Agor cwest i farwolaethau mewn gwesty yn Sir Caerffili

llofruddiaeth cerys yemm
Image caption Cafodd Cerys Yemm ei llofruddio gan Matthew Williams yn 2014

Mae cwest wedi dechrau yng Nghasnewydd i farwolaethau Matthew Williams a Cerys Marie Yemm mewn gwesty yn Argoed, Sir Caerffili yn 2014.

Dywedodd y crwner David Bowen wrth reithgor yr achos bod Cerys Yemm, 22, wedi cyfarfod Matthew Williams ar noson allan yn y Coed Duon bythefnos cyn eu marwolaethau, a'u bod wedi cadw mewn cysylltiad wedi hynny.

Roedd Matthew Williams wedi cael ei ryddhau o'r carchar yn ddiweddar ar ôl treulio 27 mis dan glo.

Roedd yn ddigartref, ac yn aros yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed sef llety i bobl bregus a digartref, yn cynnwys cyn-droseddwyr.

Ond yn oriau man y bore ar 6 Tachwedd 2014, yn ei ystafell ar lawr cyntaf y gwesty, fe wnaeth Mr Williams lofruddio Ms Yemm.

Ymchwiliad

Ar ôl cael eu galw i'r digwyddiad fe geisiodd yr heddlu arestio Mr Williams, ac yn y broses cafodd ei saethu â gwn taser.

Bu farw'n ddiweddarach, ac mae'r Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn cynnal ymchwiliad i'w farwolaeth.

Cafodd y cwest ei ohirio, a bydd yn ailddechrau ddydd Mercher.

Mae disgwyl iddo bara pedair wythnos.