Annibyniaeth: Wood yn awgrymu 'trafodaeth genedlaethol'

Nicola Sturgeon a Leanne Wood Image copyright Getty Images
Image caption Mae Ms Wood (dde) wedi galw am "drafodaeth genedlaethol" yn sgil galwad Ms Sturgeon am ail refferendwm annibyniaeth i'r Alban

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi dweud bod "angen i Gymru benderfynu ar ei dyfodol" yn sgil cyhoeddiad Nicola Sturgeon ei bod am i'r Alban gynnal ail refferendwm ar annibyniaeth.

Ddydd Llun cyhoeddodd arweinydd yr SNP ei bod hi'n bwriadu gofyn am ail bleidlais, a hynny oherwydd y gwahaniaethau yn safbwyntiau llywodraethau'r Alban a'r DU wrth ddelio â Brexit.

Yn sgil hynny dywedodd Ms Wood y dylid cynnal "trafodaeth genedlaethol i ystyried yr holl opsiynau, gan gynnwys Cymru annibynnol".

Ond wfftio hynny wnaeth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, a mynnodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog Carwyn Jones bod "pedair cenedl y DU yn gryfach gyda'i gilydd nag ar wahân".

Annibyniaeth

Dywedodd Ms Sturgeon mai ei bwriad hi oedd cynnal ail refferendwm ar annibyniaeth rhywbryd rhwng hydref 2018 a gwanwyn 2019, a hynny am nad oedd llywodraeth y DU yn rhoi digon o ystyriaeth i'r Alban yn y trafodaethau Brexit.

Yn sgil hynny mynnodd Ms Wood y dylai Cymru hefyd ystyried ei dyfodol yn y DU.

"Mae Plaid Cymru wedi dweud eisoes nad oedd aros yn rhan o 'Gymru a Lloegr' yn opsiwn ar y papur pleidleisio yn y refferendwm ar Ewrop," meddai.

"Mae'n rhaid i drafodaeth genedlaethol i edrych ar yr holl opsiynau, gan gynnwys Cymru annibynnol, ddigwydd yng Nghymru pan mae'r senario'n dod yn un realistig.

"Mae Plaid Cymru yn credu y dylai penderfyniadau am Gymru gael eu gwneud yng Nghymru, ac mae'r ffordd mae'r Brexit caled yma'n cael ei ddilyn yn dangos yn union pam fod angen gwneud hynny."

Image caption Mater i bobl yr Alban yw refferendwm arall, meddai Carwyn Jones

Wrth ymateb i sylwadau Ms Sturgeon, dywedodd llefarydd ar ran Carwyn Jones fod "dyfodol cyfansoddiadol yr Alban yn fater i bobl yr Alban".

"Fodd bynnag, mae'r Prif Weinidog yn glir fod pedair cenedl y DU yn gryfach gyda'i gilydd nag ar wahân," ychwanegodd.

Mynnodd Andrew RT Davies mai siarad ar ran "buddiannau'r SNP" oedd Ms Sturgeon, yn hytrach na phobl yr Alban.

"Fel eu cyd-genedlaetholwyr, Plaid Cymru, dim ond un peth y mae'r SNP eisiau: annibyniaeth," meddai.

"Mae popeth maen nhw ei ddweud a'i wneud wedi anelu at y perwyl hwnnw - er bod mwyafrif o bobl yn dweud dro ar ôl tro nad ydyn nhw am ddychwelyd i raniadau milain refferendwm arall."

'Croeso'

Ond fe ddywedodd arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton ei fod yn "croesawu" galwadau Ms Sturgeon - a Ms Wood - am refferenda ar annibyniaeth.

"Dyw hi byth yn anghywir i holi'r bobl. Rwy'n rhoi fy nghefnogaeth lawn i Nicola Sturgeon wrth gynnal refferendwm arall er mwyn dod â'r mater i derfyn unwaith ac am byth," meddai.

"Rwy hefyd yn herio Leanne Wood i alw am refferendwm ar annibyniaeth i Gymru. Byddai hyn yn dangos cyn lleied o gefnogaeth sydd gan Blaid Cymru i'w polisi o gael eu rheoli gan Frwsel, yn hytrach na Chaerdydd/San Steffan."