Diswyddo swyddog am ffugio ffurflen i symud plentyn i ysgol

Bernadette Hendrikson Image copyright Seth Whales/Wales News Service
Image caption Roedd Bernadette Hendrikson yn gweithio fel swyddog i Gyngor Caerdydd ar y pryd

Mae swyddog gyda Chyngor Caerdydd wedi cael ei diswyddo am ffugio dogfennau er mwyn i blentyn ei ffrind allu neidio rhestr aros ar gyfer ysgol gynradd boblogaidd yn yr ardal - ac arbed ffioedd dysgu o £8,000 y flwyddyn ar gyfer ysgol breifat.

Fe newidiodd Bernadette Hendrickson, 50, ffurflenni swyddogol gyda'r bwriad o dwyllo'r ysgol i dderbyn y ferch bum mlwydd oed.

Roedd Ms Hendrickson, oedd hefyd wedi gweithio fel athrawes, yn gweithio fel cydlynydd addysg i Gyngor Caerdydd pan fethodd ei ffrind ddwywaith i gael lle i'w merch fach yn yr ysgol gynradd boblogaidd yng Nghasnewydd.

Ffugiodd Ms Hendrickson y dogfennau drwy ddweud fod y ferch yn "blentyn sy'n derbyn gofal" - a bod ei haddysg yn cael ei oruchwylio gan swyddogion y cyngor - a hynny er mwyn helpu i neidio'r rhestr aros ar gyfer yr ysgol.

Ond daeth penaethiaid yr ysgol yn amheus ac fe gafodd ymchwiliad ei lansio.

'Celwydd golau'

Clywodd gwrandawiad disgyblu'r Cyngor Gweithlu Addysg y gallai'r "celwydd golau" fod wedi amddifadu plant eraill o lefydd yn yr ysgol.

Roedd ymddygiad Ms Hendrickson hefyd wedi achosi "embaras a dryswch" i'r ferch fach dan sylw, gafodd ei thynnu allan o'r ysgol ar ôl dim ond ychydig o ddyddiau.

Nid oes modd enwi mam y ferch, na'r ysgolion dan sylw er mwyn gwarchod y ferch fach.

Dywedodd cyflwynydd yr achos, Cadi Dewi, wrth y gwrandawiad fod Ms Hendrickson a'r fam wedi dweud "celwydd golau, bod y cyngor yn rhannu cyfrifoldeb am ei merch".

Gan ychwanegu: "Nid eiliad o wallgofrwydd oedd hwn. Roeddent yn gamau o weithredu a ddigwyddodd dros nifer o ddyddiau ac wythnosau."

Blaenoriaeth i blant mewn gofal

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod 'plant sy'n derbyn gofal' yn cael blaenoriaeth mewn ysgolion, hyd yn oed os yw eu hystafelloedd dosbarth yn llawn.

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod Ms Hendrickson wedi ei diswyddo o'i swydd fel cydlynydd addysg gyda Chyngor Sir Caerdydd.

Wrth gynrychioli Ms Hendrickson, dywedodd Colin Adkins: "Nid oedd y fam yn ddiniwed yn hyn oll. Mae negeseuon testun yn dangos ei bod wedi swnian ar Hendrickson i wneud yr hyn a wnaeth hi."

Dywedodd Ms Hendrickson wrth y gwrandawiad nad oedd mam y ferch yn "gallu talu'r ffioedd" yn ysgol breifat ei merch.

Ychwanegodd ei bod yn derbyn y cyhuddiad o dwyll, a'i bod yn awyddus i ddychwelyd i swydd dysgu.

Cafwyd Ms Hendrickson yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, a rhoddwyd gorchymyn i'w hatal rhag addysgu tan 31 Gorffennaf eleni.