Beirniadu cofeb Parc y Strade sydd ddim yn ddwyieithog

cofeb

Mae cofeb newydd ar safle hen stadiwm Parc y Strade yn Llanelli wedi ei beirniadu gan nad yw'n ddwyieithog.

Roedd y stadiwm rygbi ger canol y dref yn Sir Gaerfyrddin, yn gartref i ranbarth y Scarlets a thimau Clwb Rygbi Llanelli.

Ond fe symudodd y timau i Barc y Scarlets yn 2008, ac fe gafodd Parc y Strade ei ddymchwel yn 2010.

Bellach, mae stâd o dai wedi ei hadeiladu ar y safle.

Dywedodd un cefnogwr rygbi wrth raglen Taro'r Post, BBC Radio Cymru, ei fod yn siomedig gan fod gan y Scarlets, a oedd yn arfer chwarae ar Barc y Strade, gysylltiad cryf gyda'r iaith.

Ond mae'r gŵr wnaeth gynnig y syniad wedi dweud y bydd plac yn cael ei roi gerllaw i sôn am yr hanes a bydd hwnnw yn ddwyieithog.

'Iaith y mwyafrif'

Mae Liam Bowen o Bontyberem wedi bod yn dilyn y Scarlets ers yn blentyn.

Dywedodd wrth rhaglen Taro'r Post: "Fel rhywun oedd yn mynd i Barc y Strade bron yn wythnosol fel plentyn, un peth oedd wedi fy argyhoeddi oedd mai clwb Cymraeg oedd y Scarlets, ac efallai mai'r unig glwb yn y byd lle roedd y Gymraeg i'w glywed ar y teras a gan mwyafrif ar y cae.

"Wrth edrych yn ôl, mae chwaraewyr fel Carwyn James, Ray Gravell, Dwayne Peel a Stephen Jones wedi gwneud gymaint dros yr iaith, ac i feddwl bod cofeb i gael sydd ddim hyd yn oed yn nodi'r ffaith mai clwb Cymraeg oedd y Scarlets yn siomedig iawn."

Cyn gefnwr Llanelli, Cymru a'r Llewod, Terry Davies, wnaeth gynnig y syniad. Mae'n dweud bod yr iaith yn bwysig iddo, ond nad oes lle ar y garreg am fwy o wybodaeth.

Ychwanegodd y byddai plac yn nodi'r hanes yn cael ei osod gerllaw yn fuan ac y byddai hwnnw'n ddwyieithog.