Atal Dr Carol Bell rhag cael ei phenodi i fwrdd y BBC

dr carol bell

Mae bellach yn hysbys mai Dr Carol Bell oedd yr ymgeisydd a gafodd ei atal gan Llywodraeth Cymru i gynrychioli Cymru ar fwrdd y BBC.

Dywedodd y ddynes fusnes, Dr Bell, sy'n gyn-aelod o Awdurdod S4C, na fyddai'n gwneud sylw ar y mater.

Wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru atal un ymgeisydd rhag cael ei benodi i gynrychioli Cymru ar fwrdd newydd y BBC - yr ymgeisydd hwnnw oedd prif ddewis ysgrifennydd diwylliant Prydain.

Mae gweinidog darlledu Llywodraeth Cymru, Alun Davies wedi dweud bod yr broses yn "esiampl perffaith o sut i beidio â mynd o'i chwmpas hi".

Feto

Cafodd aelodau'r bwrdd o'r Alban a Lloegr eu cadarnhau ddydd Iau.

Ond dywedodd ffynhonnell o lywodraeth San Steffan fod Llywodraeth Cymru "wedi penderfynu gosod feto ar brif ddewis yr ysgrifennydd gwladol am ymgeisydd". Bydd y swydd nawr yn cael ei hail-hysbysebu.

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai'r flaenoriaeth oedd sicrhau fod bwrdd y BBC yn "adlewyrchu anghenion pobl Cymru'n gywir".

Daw'r bwrdd i fodolaeth ar 3 Ebrill.

Bydd 14 o aelodau ar y bwrdd i gyd, yn cynnwys pedwar aelod anweithredol a fydd yn cynrychioli'r cenhedloedd datganoledig.

'Proses anfoddhaol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru yn dilyn y cyhoeddiad nad oedd modd cytuno gyda phenderfyniad yr ysgrifennydd, ond ei bod wedi esbonio fod "ymgeiswyr yn parhau ar y rhestr a fyddai'n gymwys i gael eu penodi ac y byddai modd dod i gytundeb yn eu cylch".

"Mae'n anffodus nad yw'r ysgrifennydd gwladol wedi gallu cyfathrebu'n iawn ynglyn â'r mater. Mae'r rhannau olaf y broses wedi bod yn hynod o anfoddhaol ac rydym yn credu ei fod o ddiddordeb i Gymru a'r BBC ein bod yn ail agor y broses," meddai.

Ychwanegodd Mr Davies wrth ACau ddydd Mawrth ei fod wedi derbyn e-bost gan swyddog o'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan yn cyfaddef bod ymgeiswyr eraill ar gael.

Roedd hefyd wedi cael dim ond 24 awr o rybudd o'r bwriad i benodi Dr Bell, meddai, ac fe gafodd ei gais i drafod ymgeiswyr eraill ei wrthod.

Mae gan Dr Bell gefndir helaeth yn y diwydiant olew a nwy, ac mae'n gyfarwyddwr a rheolwr y Grŵp Olew a Nwy Byd-eang ym Manc Chase Manhattan.

Mae hi hefyd yn un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru ac yn aelod o gyngor Prifysgol Caerdydd.