Pleidlais cabinet o blaid cau ffrwd Gymraeg Aberhonddu

Ysgol Uwchradd Aberhonddu Image copyright Google
Image caption Mae pryder gan rieni y bydd cau'r ffrwd Gymraeg yn effeithio ar ddyfodol ysgol gynradd yn Aberhonddu

Mae cabinet Cyngor Sir Powys wedi pleidleisio o blaid cynllun i gau'r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Ddydd Mawrth, pleidleisiodd pum aelod o'r cabinet o blaid cau'r ffrwd Gymraeg, gyda dau yn erbyn, ac un yn ymatal.

Mae rhieni yn yr ardal wedi codi pryderon am effaith posib y newidiadau, gyda sawl un yn cwestiynu beth fydd dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg o fewn y dref.

Roedd y cyngor yn dweud bod cwymp yn nifer y disgyblion oedd yn astudio drwy'r Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf.

'Diflannu dros nos'

Mewn cyfarfod llawn o Gyngor Powys yr wythnos ddiwethaf, roedd yna gefnogaeth i gadw'r ffrwd Gymraeg yn Aberhonddu.

Ond yn ôl y cyngor mae niferoedd y disgyblion sy'n astudio trwy'r Gymraeg yn yr ysgol "wedi gostwng yn sylweddol dros y degawd diwethaf".

19 o ddisgyblion sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu ar hyn o bryd. Y pynciau sy'n cael eu cynnig yw Gwyddoniaeth, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Ffrangeg a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Cyn y bleidlais, dywedodd yr aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros addysg, Arwel Jones, bod "y disgyblion sydd yno ar hyn o bryd yn debygol o gael gwell addysg mewn ysgol ddwyieithog newydd yn Llanfair-ym-Muallt".

"Mae 'na fwy o gostau teithio yn mynd i fod," meddai, "ond dydi o ddim i gyd i lawr i arian, addysg y plant sy'n bwysig."

Image caption Mae ymgyrchwyr yn erbyn cau'r ffrwd Gymraeg wedi lleisio'u barn y tu allan i swyddfeydd y cyngor

Mae rhieni yn poeni bod colli'r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn peryglu addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gynradd y Bannau.

Dywedodd Angharad Woodland, sy'n rhiant ac yn llywodraethwr yn Ysgol y Bannau: "Mae hyn yn mynd i gael effaith ofnadwy ar y Gymraeg yn Aberhonddu."

"Mae rhieni yn sôn yn barod am symud eu plant o'r ysgol gynradd.

"Y teimlad sydd wedi bod yn y dref dros y blynyddoedd diwethaf yw bod y Gymraeg yn dod yn ei flaen yn dda iawn, ond mae pobl wedi colli diddordeb oherwydd y penderfyniad yma.

"Mae'r iaith yn mynd i ddiflannu o Aberhonddu dros nos heb yr ysgolion yma."