Pryderon AC am 'ddinistrio' dau frand newyddion

Gwefannau Swansea Evening Post a Wales Online

Mi allai uno dwy wefan newyddion fasnachol "ddinistrio" dau frand enwog, yn ôl Aelod Cynulliad Llafur Llanelli Lee Waters.

Bellach, nid yw gwefan papur newydd The South Wales Evening Post yn bodoli ac mae newyddiadurwyr yn cyhoeddi ar wefan Wales Online.

Yn ôl golygydd yr Evening Post, mae'r newid yn cynnig gwell gwasanaeth i ddarllenwyr ac hysbysebwyr.

Y mae'r ddau frand yn eiddo i'r cyhoeddwr Trinity Mirror sy'n gyfrifol am nifer o bapurau newydd Cymru a'u gwefannau.

'Dinistrio dau frand'

Mae AC Llanelli, Lee Waters, yn aelod o bwyllgor diwylliant y cynulliad a fydd, eleni, yn ymchwilio i'r diwydiant newyddion.

"Mae 'na beryg gwirioneddol," meddai, "ein bod yn dinistrio dau frand sydd wedi hen ennill eu tir.

"Mae'r Evening Post wedi treulio blynyddoedd maith yn ceisio ennyn hygrededd. Bues i fy hun yn gweithio i'r papur ac mae pobl yn credu yr hyn y maen nhw'n ei ddarllen.

"Dwi'n gweld peryg o golli cynulleidfa a hygrededd wrth iddyn nhw symud tuag at safle Wales Online."

Image caption Mae'r penderfyniad i uno gwefan The South Wales Evening Post gydag Wales Online yn achos pryder i'r Aelod Cynulliad Lee Waters

Bydd y straeon sy'n cael eu cynhyrchu gan dîm newyddion South Wales Evening Post yn ymddangos ar wefan Wales Online ac fe fydd presenoldeb cyfrwng cymdeithasol yr Evening Post yn newid enw i Swansea Online.

Fydd y newidiadau ddim yn effeithio ar bapur newydd The Evening Post.

Dywedodd y golygydd Jonathan Roberts y bydd yr uno yn well i'r gynulleidfa.

"Bydd tîm yr Evening Post yn ymuno â gweithwyr Wales Online er mwyn creu un tîm golygyddol mawr a fydd yn gwasanaethu Cymru gyfan.

"Bydd safle Abertawe felly yn dod yn rhan o Wales Online ac yn creu safle mwy a gwell a fydd yn brofiad mwy dymunol i'n cynulleidfa. Ry' ni felly yn gyffrous iawn am y datblygiad newydd."

Mae Mr Waters yn aelod o bwyllgor diwylliant y Cynulliad a fydd yn ymchwilio i'r diwydiant newyddion print a digidol yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd: "Rwy'n credu ei bod hi'n iawn bod gwleidyddion yn dod yn rhan o'r cyfan gan ei fod yn faes, sydd yn y pen draw, yn ymwneud ag atebolrwydd a grym. Ond rhaid i ni hefyd gydnabod nad oes atebion hawdd.

"Dwi'm yn poeni cymaint â hynny sut y mae pobl yn derbyn newyddion - mae hwnnw'n sicr o newid. Rwy'n poeni fwy am safon y newyddion a newyddiaduraeth. Mae 'na beryg go iawn i ni golli rhywbeth wrth i ni newid a chanfod yr hyn sy'n talu."

Image caption Bydd y newid yn caniatáu i ni wneud y papurau newydd yn fwy perthnasol, medd y golygydd Jonathan Roberts

Ond fe ddywedodd Mr Roberts fod "twf anhygoel" Wales Online yn golygu y byddai cynulleidfa yn y de orllewin yn elwa.

"Be sy' gennym yw brand digidol ar gyfer cynulleidfa ddigidol. Mae'r cynnyrch print yn cael ei gynhyrchu yng Nghaerdydd - y Western Mail, South Wales Echo a'r Wales on Sunday - mae'r papurau hynny â phroffil cryf oddi fewn i'r diwydiant - ac nid wyf yn gweld fod y brand yn gwanhau o gwbl.

"Mae'r uno yn golygu ein bod yn gallu gwneud y papurau newydd yn berthnasol ond hefyd yn ein galluogi i greu brand digidol newydd yn arbennig i'r darllenydd digidol - brand na sydd o anghenraid yn ddibynnol ar ofynion y wasg brint. Brand digidol yw hwn yn cwrdd â gofynion yr oes."

Dywedodd Trinity Mirror bod yr uno fod i greu "brand newyddion Cymreig llewyrchus" na "fydd yn cael effaith negyddol ar y teitlau print."

Ar ran y cwmni dywedodd llefarydd y bydd safon y newyddiaduraeth yn cael ei ddiogelu ac ychwanegodd: "Mae'n ffigyrau arferol ar gyfer Wales Online yn dangos bod modd ymddiried yn y wefan ac y mae pobl yn pori'r wefan yn gyson am ei bod yn ffynhonnell ddibynadwy.

"Rydym yn buddsoddi'n drwm mewn newyddiaduraeth yng Nghymru - ac fe fydd cael un wefan yn golygu ein bod yn medru rhyddhau mwy o bobl i hel straeon sy'n berthnasol i bobl. Byddwn yn rhoi mwy o sylw i'r ardal - nid llai."