Prifysgol Bangor yn buddsoddi £1m mewn canolfan ymchwil

Prifysgol bangor
Image caption Mae Prifysgol Bangor wedi buddsoddi £1m ar Ganolfan PAWB

Bydd canolfan chwaraeon, iechyd ac ymarfer newydd, sydd wedi derbyn buddsoddiad o £1m gan Brifysgol Bangor, yn agor ddydd Mawrth.

Mae canolfan gweithgarwch corfforol ar gyfer iechyd a lles (Canolfan PAWB Centre), yn rhan o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer a bydd yn cynnig nifer o adnoddau dysgu ac ymchwil newydd.

Bydd y ganolfan yn cynnwys dau labordy ffisioleg ymarfer newydd ar gyfer ymchwilio i'r ffordd mae'r corff yn gweithredu, yn ogystal â labordy dysgu fydd yn ymestyn a chyfnerthu'r ymchwil i berfformiad, chwaraeon ac amgylcheddau eithafol.

Dywedodd Yr Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer: "Mae'r estyniad newydd hwn yn sicrhau'r profiad dysgu gorau i fyfyrwyr drwy leoli'r ystafelloedd dysgu newydd â'r labordai profion ffisiolegol ac adsefydlu gyda'i gilydd.

"Bydd y labordai newydd yn sicrhau bod yr Ysgol yn parhau i gynnig amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ffisiolegol a datblygiad myfyrwyr."

Image caption Bydd y labordai yn ymchwilio i'r ffordd mae'r corff yn gweithredu

Dywedodd Dr Peter Higson, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae'r Ysgol yn gwneud ymchwil rhagorol, a chan fod ganddi gysylltiadau helaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae'n cyfrannu at yr ymchwil trwy weithgareddau ar y cyd.

"Bydd y labordai'n galluogi i'r gweithgarwch ar y cyd hwn ymdrin yn well â heriau iechyd a lles penodol y mae poblogaeth Cymru, a phoblogaeth y byd, yn eu hwynebu."

Fel rhan o'r agoriad swyddogol bydd nifer o fyfyrwyr ac ymchwilwyr yr adran arddangos eu gwaith.

Ymysg yr arddangosfeydd bydd gwaith ymchwil ar ddiffyg anadl (apnea) wrth gysgu, effaith blas melys ar gyfradd curiad y galon a gwaith ar weithrediad cyhyr y pen-glin.