Codiad cyflog i staff bwrdd iechyd yn y de wedi streic

Cyflogau Image copyright Thinkstock

Mae disgwyl i weithwyr mewn rhai unedau sterileiddio a diheintio yn ysbytai'r de gael codiad cyflog yn dilyn gweithredu diwydiannol.

Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi cytuno i roi codiadau o hyd at £1,900 i weithwyr yn ysbytai Treforys, Singleton a thywysoges Cymru.

Yn ôl undeb Unsain, mae hyn yn brawf o'r hyn y gall "grym y bobl ei gyflawni".

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cael cais i wneud sylw.

Fe ddaw hyn yn dilyn streic ym mis Ionawr, pan alwodd staff am "dâl cyfartal a chydweithwyr sy'n gwneud yr un swydd mewn ysbytai eraill yng Nghymru".

Dywedodd staff Unsain eu bod ar eu colled o rhwng £466 ac £1,879 bob blwyddyn, yn dibynnu ar ba mor hir yr oedden nhw wedi bod yn gwneud y swydd.

Cafodd ail streic, oedd wedi ei chynllunio ar gyfer Mis Chwefror, ei gohirio er mwyn caniatáu "trafodaeth bellach ar gynnig diweddara'r bwrdd iechyd".

Dywedodd Mark Turner, trefnwr Unsain ar y bwrdd iechyd: "Dim ond eisiau cael y tâl yr oedden nhw'n eu haeddu oedd y gweithwyr.

"Fe lwyddon ni i ddangos eu bod nhw'n cael eu talu lawer yn llai na chydweithwyr oedd yn gwneud yr union yr un swydd ac yn ysgwyddo'r un cyfrifoldebau mewn ardaloedd eraill yng Nghymru."