Dedfrydu glanhawr ysgol am greu delweddau anweddus o blant

Glanhawr Image copyright Google

Mae glanhawr mewn ysgol uwchradd yn y de-ddwyrain wedi cael tair blynedd o orchymyn cymunedol wedi iddo bledio'n euog i greu delweddau anweddus o blant, a bod â delweddau o'r fath yn ei feddiant.

Roedd Michael James Rouf yn lanhawr yn Ysgol Gyfun Gwynllyw yn Nhrefddyn, Pont-y-pŵl.

Pwysleisiodd Cyngor Torfaen nad oedd yr un o'r troseddau a gyflawnwyd ganddo yn ymwneud â phlant yn yr ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Gallwn gadarnhau fod gweithiwr i Gyngor Torfaen, oedd yn lanhawr yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, wedi ei ddedfrydu am fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant.

Atal o'r gwaith

"Tra'n bod yn derbyn y bydd y newyddion hyn yn peri gofid i bawb yng nghymuned yr ysgol, gallwn gadarnhau nad oedd hyn yn ymwneud ag unrhyw blentyn yn yr ysgol.

"Mae'r cyngor a'i bartneriaid yn dilyn y camau diogelu pwrpasol, ac unwaith i'r cyngor cael gwybod am y troseddau, fe gafodd y gweithiwr ei atal cyn gynted ag yr oedd yn bosib.

"Wedi i'r achos troseddol ddod i ben, bydd camau disgyblu ffurfiol yn dilyn."

Cafodd Rouf ei ddedfrydu yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener 10 Mawrth.

'Peri gofid'

Cafodd llythyron eu hanfon i rieni yn yr ysgol i'w hysbysu o'r troseddau ac i ddweud fod y glanhawr wedi ei atal o'r ysgol cyn gynted ag y cafodd yr ysgol wybod am y troseddau.

Yn y llythyr, dywedodd tîm rheoli'r ysgol: "Rydym yn deall y bydd y newyddion yn peri gofid i bawb yng nghymuned ein hysgol, ond gallwn eich sicrhau nad yw'r achos yn ymwneud ag unrhyw un o blant ein hysgol."

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Chris Jayne: "Mae Heddlu Gwent yn ymrwymiedig i ymchwilio a dwyn i gyfrif unrhyw un sy'n gyfrifol am greu, dosbarthu a bod â delweddau anweddus o blant yn eu meddiant.

"Bydd Heddlu Gwent yn parhau i fynd i'r afael â throseddwyr sy'n cyflawni troseddau atgas fel hyn."