Ymchwilio i achos o drywanu ym Mochdre, Conwy

heddlu

Mae'r heddlu'n apelio am dystion ar ôl i ddyn gael ei drywanu ym Mochdre, Conwy brynhawn dydd Llun.

Cafodd y dyn ei drywanu nifer o weithiau yn dilyn ffrwgwd rhwng nifer o bobl rhwng Ffordd Euryn a Ffordd Y Maer ym Mochdre am tua 17:15.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Chris Bell: "Mae'r dioddefwr yn parhau i fod yn Ysbyty Gwynedd, ond yn ffodus, nid yw'r anafiadau'n peryglu ei fywyd."

Mae dyn lleol wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosod, ac mae'n parhau i fod yn y ddalfa.

Ychwanegodd yr Arolygydd Bell: "Nid oedd yr ymosodiad yn un ar hap; roedd yn ffrwgwd rhwng nifer o bobl a oedd i gyd yn adnabod ei gilydd.

"Bydd ein hymholiadau'n parhau drwy gydol y dydd ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un a allai fod wedi bod yng nghyffiniau'r digwyddiad rhwng 17:00 a 17:30."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr ymosodiad gysylltu â'r Uned dditectifs yn Llanelwy.