Neil McEvoy ddim yn dychwelyd i Blaid Cymru cyn mis Mai

Neil McEvoy

Mae AC sydd wedi ei atal o grŵp Plaid Cymru yn y Senedd wedi dweud ei fod yn methu dychwelyd i'r rhengoedd cyn yr etholiadau cyngor ym mis Mai.

Mae Neil McEvoy hefyd wedi'i atal dros dro fel cynghorydd yng Nghaerdydd ar ôl i dribiwnlys benderfynu fod sylw a wnaed i swyddog y cyngor yn "ymddygiad o fwlio".

Dywedodd Mr McEvoy na allai gytuno ar ffurf geiriau ymddiheuriad gyda'r arweinydd, Leanne Wood.

Ond fe wnaeth ymddiheuro i'r swyddog dan sylw a oedd wedi dweud ei bod yn teimlo bod ei swydd dan fygythiad.

Tribiwnlys

Fe wnaeth Mr McEvoy gynnig ymddiheuriad "os oedd yn teimlo'r un ffordd y mae hi'n dweud iddi wneud".

Dywedodd fod y mater gyda'r grŵp yn "ddim ond manylyn" a bod cysylltiadau yn parhau i fod iach - ond dywedodd na allai gyfaddawdu ei apêl yn erbyn y tribiwnlys.

Fe gafodd Mr McEvoy ei atal fel cynghorydd yng Nghaerdydd am fis yn dilyn y gwrandawiad o Banel Dyfarnu Cymru ddechrau'r mis, wedi'r digwyddiadau yn dilyn gwrandawiad llys yn 2015.

Clywodd y tribiwnlys fod y swyddog, Deborah Carter, wedi dweud ei bod yn teimlo bod sylw Mr McEvoy - "Alla i ddim aros tan Mai 2017, pan fydd y cyngor yn ailstrwythuro" - yn fygythiad i'w swydd.

Yna fe gafodd ei atal o grŵp Seneddol Plaid Cymru, tra bod y blaid yn cynnal ymchwiliad eu hunain.

Ymddiheuro

Mae'r AC dros Canol De Cymru - sy'n arweinydd grŵp y blaid ar Gyngor Caerdydd - wedi defnyddio cynhadledd i'r wasg yn y Cynulliad ddydd Mawrth i lansio addewidion am ei ymgyrch yn etholiad y cyngor.

Cynigiodd Mr McEvoy ymddiheuriad i Ms Carter, gan ddweud: "O ran yr unigolyn dan sylw, os, ar y diwrnod hwn, yr oedd yn teimlo'r un ffordd y mae hi'n dweud iddi wneud ... wrth gwrs byddwn yn ymddiheuro iddi.

"Pam y byddwn am i neb deimlo fel hyn? Pam byddwn i am unrhyw un ddweud eu bod yn teimlo hyn?"

Dywedodd Mr McEvoy ei fod hefyd wedi siarad â Llywydd y Cynulliad, Elin Jones am sylwadau a gyfeiriwyd ato gan yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant yn siambr y Senedd, gan ddweud y byddai'n gwneud cŵyn ffurfiol yn ei erbyn.