Tri dyn yn y llys wedi digwyddiad Mochdre, Conwy

Heddlu

Mae tri dyn wedi bod yn y llys wedi eu cyhuddo o glwyfo bwriadol wedi digwyddiad ym Mochdre, Conwy, ddydd Llun.

Cafodd Jacko Lewis Jones, 18 o Hen Golwyn, sydd hefyd wedi ei gyhuddo o fod â chyllell yn ei feddiant, ei efaill, Marvin Lucas Jones, 18 o Fochdre, a Leighton Karl Jones, 19 a heb gyfeiriad parhaol, eu cadw yn y ddalfa.

Bydd y tri yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ym mis Ebrill.

Mae dynes 47 oed hefyd wedi ei chyhuddo o ymosod a tharfu ar heddwch y cyhoedd.

Mae hi wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth, ac mae disgwyl iddi ymddangos yn y llys ym mis Ebrill.