Cam nesa i ddatblygu canol Caerdydd

Llun artist o'r datblygiadau arfaethedig yng nghanol Caerdydd Image copyright Rightacres Property
Image caption Llun artist o'r datblygiadau arfaethedig yng nghanol Caerdydd

Mae'n bosib y bydd sgwâr cyhoeddus yn rhan o gymal nesa'r cynlluniau i adnewyddu canol Caerdydd.

Byddai'r sgwâr yn rhan o ddatblygiad Sgwâr Canolog Caerdydd, gyferbyn a'r orsaf drenau a byddai'n golygu dymchwel adeilad St David's House ar Heol Wood.

Eisoes mae'r cyngor wedi rhoi caniataid cynllunio ar gyfer tri adeilad ar gyfer swyddfeydd a chyfnewidfa trafnidiaeth.

Fe fydd cabinet Cyngor Caerdydd yn trafod y cynlluniau ar gyfer sgwâr cyhoeddus ddydd Iau.

Fe fydd y cynnig diweddara hefyd yn cynnwys rhagor o swyddfeydd - gyda digon o le ar gyfer 3,000 o staff - a hynny ar safle hen adeilad y Western Mail ar Heol y Parc.

Image copyright Google
Image caption Bydd adeiald St David's yn cael ei ddymchwel pe bai'r cabinet yn caniatau'r datblygiad.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar bencadlys newydd BBC Cymru sy'n rhan bwysig o ddatblygiad y Sgwâr Ganolog.

Dywedodd Phil Bale, arweinydd Cyngor Caerdydd: "Fel gall unrhyw un ei weld, mae'r gwaith o drawsnewid yr ochr ddeuol i Heol Wood, sy'n wynebu'r orsaf rheilffordd, wedi hen ddechrau gyda phencadlys BBC Cymru yn dechrau siapio, a hynny gyferbyn a Rhif 1 Sgwâr Canolog, sydd wedi agor ers dros flwyddyn.

"Nawr rydym yn gweld cynlluniau newydd ar gyfer yr ochr ogleddol o Heol Wood ar safle hen adeilad y Western Mail a Echo, safle sy' wedi bod yn wag am rai blynyddoedd, ac ar safle St David's House."