Arestio pedwar arall wedi trywanu ym Mochdre, Conwy

heddlu

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddigwyddiad lle cafodd dyn ei drywanu ym Mochdre, Conwy brynhawn Llun wedi arestio pedwar o bobl eraill mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Cafodd y dyn ei drywanu nifer o weithiau yn dilyn ffrwgwd rhwng Ffordd Euryn a Ffordd Y Maer ym Mochdre am tua 17:15.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Chris Bell: "Mae'r dioddefwr yn parhau i fod yn Ysbyty Gwynedd, ond yn ffodus, nid yw'r anafiadau'n peryglu ei fywyd."

Cafod dyn lleol arall ei arestio ar amheuaeth o ymosod wedi'r digwyddiad nos Lun, ac mae'n parhau i fod yn y ddalfa.

Mae'r Ditectif Bell wedi "diolch am gymorth y cyhoedd" wedi i'r heddlu arestio tri dyn a dynes arall o'r ardal leol.

Ychwanegodd: "Ar hyn o bryd, nid ydym yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond mae ein hymholiadau yn parhau ac rydym yn dal i fod yn awyddus i glywed gan unrhyw un a allai fod wedi bod yng nghyffiniau Ffordd Euryn a Ffordd Y Maer yn Mochdre rhwng 17:00 a17:30."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr ymosodiad gysylltu â'r Uned Dditectifs yn Llanelwy.

Straeon perthnasol