Chwilio am ail ddyn wedi llofruddiaeth cwpl yn Ne Affrica

Achos Solik Image copyright Heddlu De Affrica
Image caption Mae'r heddlu yn chwilio am Xolani Brian Ndlovu mewn cysylltiad â llofruddiaeth Roger a Christine Solik

Mae Heddlu De Affrica wedi cyhoeddi llun o ail ddyn y maen nhw'n chwilio amdano mewn cysylltiad â llofruddiaeth cwpl o dde Cymru.

Cafodd Roger a Christine Solik - a symudodd o Aberpennar i Dde Affrica yn 1981 - eu lladd yn ystod lladrad ar dir eu fferm ym mis Chwefror.

Mae Xolani Brian Ndlovu yn 32 oed, ac mae'r heddlu'n chwilio amdano mewn cysylltiad â dau gyhuddiad o lofruddiaeth, lladrad, herwgipio a dwyn cerbyd.

Image copyright Llun Teulu
Image caption Cafodd Roger a Christine Solik eu lladd yn ystod lladrad ar dir eu fferm yn Ne Affrica
Image copyright Ian Carbutt
Image caption Cartref y cwpl yn Ne Affrica

Mae'r heddlu'n dweud fod Mr a Mrs Solik wedi eu clymu cyn i'w cyrff gael eu taflu i afon.

Cafodd corff Christine, 57 oed, ei ganfod 45 milltir o'i chartref, a chafodd corff Roger, 66 oed, ei ganfod dri diwrnod yn ddiweddarach.

Mae un dyn eisoes wedi ei arestio a'i gadw yn y ddalfa mewn cysylltiad â'u llofruddiaethau.

Image copyright Ian Carbutt
Image caption Thulani Mthembu, sydd eisoes wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r llofruddiaethau