George Thomas: Dim camau pellach wedi honiadau cam-drin

George Thomas

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau na fyddan nhw'n cymryd camau pellach yn dilyn ymchwiliad i honiadau fod cyn-lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Is-iarll Tonypandy wedi cam-drin plant yn rhywiol.

Dywedodd y llu fod y rhai a wnaeth y cwynion yn ymwneud â George Thomas wedi eu hysbysu o'r penderfyniad, yn ogystal ag Ymchwiliad Hydrant, sy'n cydlynu honiadau hanesyddol o gam-drin plant.

Bu farw'r Arglwydd Tonypandy, fu'n Aelod Seneddol ar Orllewin Caerdydd ac yn Ysgrifennydd Gwladol ar Gymru, yn 1997 yn 88 oed.

Bedair blynedd yn ôl, daeth honiadau i'r wyneb iddo gam-drin plant yn rhywiol.

Honiadau

Honnodd dyn, sydd bellach yn ei bumdegau ac yn byw yn Awstralia, fod yr Arglwydd Tonypandy wedi ymosod arno'n rhywiol yng Nghaerdydd pan oedd yn naw oed.

Dywedodd i hynny ddigwydd pan oedd George Thomas yn aros yng nghartref ei rieni, ac iddo ddigwydd yn ystod yr 1960au a'r 1970au.

Roedd honiadau eraill ei fod wedi ymosod ar fachgen 16 neu 17 oed ar drên rhwng Casnewydd a Llundain yn y 1960au, a'i fod wedi cyffwrdd yn amhriodol â rhywun ar drên rhwng Llundain ac Aberystwyth yn 1959.

Mae Heddlu'r De yn dweud iddyn nhw ystyried yr honiadau'n unol â'r canllawiau cenedlaethol, ond bod yr ymchwiliad bellach ar ben ac na fydd gweithredu pellach.

Mae'r tri unigolyn a gwynodd i'r awdurdodau wedi cael gwybod am y penderfyniad, ac mae'r llu hefyd wedi rhoi gwybod i Ymchwiliad Hydrant - y corff sy'n cydlynu honiadau hanesyddol o gam-drin plant gan enwogion a phobl mewn awdurdod.