Argoed: Tyst yn disgrifio gweld ymosodiad 'ffiaidd'

Matthew Williams a Cerys Marie Yemm Image copyright Wales News Service
Image caption Daeth swyddogion heddlu o hyd i Matthew Williams yn ymosod ar Cerys Yemm

Mae'r cwest i farwolaethau dyn a dynes mewn llety yn Argoed yn 2014 wedi clywed disgrifiad perchennog y gwesty o'r olygfa oedd yn ei hwynebu pan aeth i'r ystafell yr oedden nhw ynddi.

Cafwyd hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar Cerys Yemm, 22, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

Cafodd Mr Williams ei saethu gyda gwn Taser gan swyddogion ddaeth i'w arestio, a bu farw'n ddiweddarach.

Dywedodd Mandy Miles, perchennog y Sirhowy Arms, wrth y gwrandawiad fod "gwaed ym mhobman" a bod yr olygfa "fel rhywbeth o ffilm arswyd".

Ar y pryd, dywedodd Ms Miles mewn galwad 999 ei bod yn credu fod Williams yn bwyta Miss Yemm, ond dywedodd wrth y cwest ei bod hi'n gwybod bellach nad oedd hynny'n wir.

'Gweiddi'

Dywedodd: "Roedd ei ben i lawr wrth ei phen hi. Wnaeth e ddim ymateb i'n llais i. Dywedais 'Matthew beth wyt ti'n wneud?'.

"Dywedodd fy mab, 'Wyt ti'n ei bwyta hi?'. Er bod gwyddoniaeth yn dangos nad oedd e'n gwneud hynny - yn fy meddwl i, dyna roedd e'n wneud."

Ychwanegodd: "Roedd yna weiddi o'r ystafell wedi i swyddogion yr heddlu fynd i mewn yno. Roedden nhw'n gweiddi 'cer i lawr'.

"Rwy'n credu fod Matthew wedi ceisio dianc. Petai e wedi dianc, fe allai fod wedi lladd pawb."

Image caption Roedd gwesty'r Sirhowy Arms yn lety hanner ffordd i Matthew Williams wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar

Yn gynharach clywodd y cwest dystiolaeth gan fam Mr Williams, a ddywedodd nad oedd ei mab wedi cael unrhyw gymorth i'w broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd Sally Ann Williams mewn datganiad fod ei mab wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl ers ei fod yn ei arddegau, a'i fod yn cymryd cyffuriau ac mewn trafferth â'r heddlu yn aml.

"Doedd e ddim y math o berson fyddech chi am ei groesi," meddai.

Dywedodd nad oedd hi'n credu mai carchar oedd y lle gorau i'w mab, a bod angen iddo fod yn rhywle lle y byddai'n cael gofal i'w broblemau.

Ychwanegodd Mrs Williams nad oedd ei mab wedi cael "unrhyw gefnogaeth o gwbl" wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar bythfenos cyn y marwolaethau, a bod y ddau wedi methu yn eu hymgeision i sicrhau apwyntiadau i weld meddyg a thîm iechyd meddwl.

'Angen help'

Clywodd y cwest hefyd gan Rhodri Moore, ffrind i Matthew Williams, oedd wedi bod yn yfed a smocio canabis gyda Williams a Cerys Yemm yn yr oriau cyn ei marwolaeth, a ddywedodd ei fod yn gallu gweld nad oedd Williams yn ei iawn bwyll.

"Roedd e'n dweud wrth ei fam, 'dwi angen help', roeddwn i'n gallu dweud nad oedd pethau'n iawn gyda fe," meddai.

Roedd Mr Williams hefyd wedi bod yn gweld wynebau mewn caniau diodydd meddal, meddai, ac yn gweld drychiolaethau.

Ychwanegodd Mr Moore bod Matthew Williams a Cerys Yemm wedi bod yn treulio amser gyda'i gilydd yn y dyddiau cyn eu marwolaethau a bod nhw'n "fflyrtio", ond nad oedd unrhyw arwydd o drais tuag at Ms Yemm.