Bwrdd y BBC: Angen penodi cynrychiolydd Cymru 'yn fuan'

rhodri talfan davies

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru wedi rhybuddio bod angen penodi cynrychiolydd Cymru ar fwrdd y BBC yn sydyn os ydyn nhw am ddylanwadu ar waith y gorfforaeth.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies ei fod yn "bwysig iawn" fod gan y BBC "lais Cymreig cryf" ar ei bwrdd unedol newydd.

Daw hynny wedi i Lywodraeth Cymru osod feto ar ddewis llywodraeth y DU ar gyfer y rôl, Dr Carol Bell, gyda'r swydd nawr wedi ei hail hysbysebu.

Dywedodd Mr Davies ar Raglen John Walter ar BBC Radio Cymru y bydd penderfynu sut y mae'r BBC yn cael ei dwyn i gyfrif yng Nghymru ymysg un o dasgau cyntaf y bwrdd newydd.

Llais Cymru

"Mae'n bwysig ofnadwy fod gan y BBC lais cryf Cymreig ar y bwrdd unedig newydd yma sy'n cael ei greu," meddai.

"Ac felly, dydw i ddim yn gwybod lle oedd y bai ar y broses hyd yn hyn, ond mae'n bwysig ofnadwy ein bod ni'n symud ymlaen a bod penodiad yn cael ei wneud yn gyflym."

Image caption Gwrthododd y gweinidog darlledu Alun Davies â chadarnhau penodiad Dr Bell

Ychwanegodd y byddai'r ffordd mae'r BBC yn atebol i'w chynulleidfaoedd yn un o flaenoriaethau cyntaf y tîm newydd o reolwr a chyfarwyddwyr.

"Er bod siarter newydd y BBC yn galw am strwythurau atebolrwydd yn y cenhedloedd datganoledig, tydi o ddim yn disgrifio sut mae hynny'n mynd i gael ei wneud," ychwanegodd.

"Felly bydd misoedd cyntaf y bwrdd newydd yma - sydd yn dod yn lle'r Ymddiriedolaeth a'r hen exec - dyna fydd un o brif feysydd gwaith y grŵp newydd yma, ac mae'n bwysig ofnadwy bod llais Cymru yn cael ei glywed."