Oriel y mis: Mawrth

Ffotograffydd gwâdd Cymru Fyw am fis Mawrth ydy Llion Gethin, sy'n wreiddiol o ardal Caernarfon, ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Dyma ddetholiad o'i luniau:


Image caption Y lleuad uwchben Aber Hafren o gyfeiriad Penarth
Image caption O gyfeiriad Moelfre, a'r niwl yn hel wrth ynys Lynnog
Image caption Cychwyn tywyllu ar noson braf o aeaf yng Nghwm Elan
Image caption Edrych i gyfeiriad Nantlle ar ddiwrnod oer
Image caption Adfail ar dir fferm yn y Bontfaen
Image caption Edrych dros doeau adeiladau Caerdydd ar ddiwrnod oer
Image caption Lloches ar arfordir Aberystwyth
Image caption Bore niwlog o dan y pier ym Mhenarth
Image caption Brân yn hedfan o ben adeilad yng nghanol Aberystwyth
Image caption Yr Wyddfa o gyfeiriad Moel Eilio
Image caption Pensaernïaeth frwtalaidd yng Nghaerdydd
Image caption Llinellau awyrennau'n croesi uwchben y Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd
Image caption Pwy sy'n galw? Blwch ffôn yng nghanol y brifddinas
Image caption Cymylau yn cau mewn trwy fryniau Ystumtuen, Ceredigion
Image caption Hen adfail angof yn Sain Tathan, Bro Morgannwg