Teyrnged chwaer yn achos dynladdiad yn Abertawe

Achos Alison Farr-Davies Image copyright Llun teulu

Mae Llys y Goron Abertawe wedi clywed datganiadau gan deulu menyw gafodd ei lladd gan ei chariad yn Abertawe y llynedd.

Roedd disgwyl i Dean Marcus Jones, 38 oed, fynd o flaen llys ar gyhuddiad o lofruddio Alison Farr-Davies, ond plediodd yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Roedd Ms Farr-Davies, 42 oed, o Gydweli, wedi gweithio fel cyfreithwyr yng Nghaerdydd a Lloegr, ond yn ddiweddarach fe ddechreuodd gymryd cyffuriau.

Daeth i nabod Dean Marcus Jones tra'n cysgu ar y stryd, ac fe symudodd i fyw gydag e yn Abertawe.

Cafodd ei lladd fis Medi y llynedd.

'Caredig a thyner'

Yn y llys ddydd Mercher, darllenodd chwaer Ms Farr-Davies, Louise Staples, ddatganiad gan ddweud fod Alison yn "berson caredig a thyner".

"Mae marwolaeth Ali wedi fy newid i'n llwyr," meddai.

"Doedd ganddi ddim asgwrn drwg yn ei chorff a fyddai hi ddim yn brifo neb.

"Mae e wedi ein dinistrio ni. Rwy'n cael hunllefau. Mae gweld ei hwyneb yn y marwdy wedi aros gyda mi."

Anafiadau

Clywodd y barnwr yn Llys y Goron Abertawe fanylion am anafiadau Ms Farr-Davies cyn ei marwolaeth.

Dywedodd meddyg ei bod mwy na thebyg wedi marw o ergydion i'w phen a'i brest.

Clywodd y llys fod Jones wedi bod yn dreisgar yn y gorffennol, gan gynnwys i ddau gyn-bartner, a'i fod wedi bod yn rhan o ddigwyddiad pan gafodd dyn ei guro gan bwysau trwm a chyllell.

Mae'r achos yn parhau.