siaradwyr  cym
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Y Gymraeg: 'Angen ewyllys' i gyrraedd 1m

15 Mawrth 2017 Diweddarwyd 21:38 GMT

Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos ewyllys gwleidyddol i sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

Ddydd Mercher fe wnaeth Plaid Cymru lansio eu cynllun fframwaith nhw ar gyfer cynyddu yn niferoedd siaradwyr Cymraeg.

Maen nhw'n dweud bod angen buddsoddi yn y cadarnleoedd gorllewinol sydd wedi gweld cwymp sylweddol dros gyfnod y tri chyfrifiad diwethaf.

Byddai hynny yn cynnwys strategaeth sy'n sicrhau bod swyddi yn cael eu dosbarthu yn fwy cyfartal ar draws Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydda nhw'n gweithio gyda phob plaid i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.