Cymraes wedi marw ar ôl damwain yn Jamaica

Bethany Smith Image copyright Gofundme

Mae merch 18 oed o Sir Ddinbych adawodd Gymru 10 mlynedd yn ôl i fynd ar fordaith o amgylch y byd gyda'i theulu wedi marw mewn damwain yn Jamaica.

Roedd Bethany Smith yn gweithio ar fwrdd sgwner foethus pan ddigwyddodd y ddamwain.

Fe syrthiodd oddi ar fast cwch y Germania Nova tra oedd ym mhorthladd Port Antonia, Portland.

Mae ei mam, Sarah, yn Trinidad, tra bod ei thad yn gweithio yn yr Iseldiroedd.

Mordaith

Treuliodd Bethany ei blynyddoedd cynnar yng Nglyndyfrdwy, Corwen, ond cychwynodd ei rhieni, ynghyd â Bethany a'i brawd iau, Bryn, ar fordaith o Aberystwyth ym mis Ebrill 2007.

Ar ôl treulio tair blynedd yn hwylio ym Môr y Canoldir, fe deithiodd y teulu i'r Ynysoedd Dedwydd yng ngorllewin Affrica, lle y treulion nhw ddwy flynedd arall cyn croesi'r Iwerydd ym mis Mawrth 2012.

Ers hynny, maen nhw wedi hwylio rhwng ynysoedd y Caribî gan ysgrifennu am eu teithiau ar-lein.

Yn ei blog y llynedd, ysgrifennodd Sarah am falchder y teulu fod Bethany wedi cael swydd dan hyfforddiant ar y Germania Nova.

Ymunodd â chriw'r sgwner fis Chwefror y llynedd, gan groesi'r Iwerydd i dreulio'r haf ym Môr y Canoldir.

Dywedodd heddlu Jamaica fod Bethany yn glanhau mast y sgwner brynhawn dydd Mawrth pan ddaeth y rhaffau'n rhydd, ac fe syrthiodd ar fwrdd y cwch.

Bu farw o'i hanafiadau yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

'Person hael'

Dywedodd ffrind i'r teulu, sydd wedi dechrau ymgyrch GoFundMe i helpu'r teulu i gwrdd â chostau marwolaeth Bethany, y byddai'n cael ei chofio fel "person hael, llawn bywyd ddaeth â hapusrwydd a cherddoriaeth i fywydau'r rhai roedd hi'n eu hadnabod".

Hyd yma, mae'r gronfa wedi codi dros $11,000 i gynorthwyo'r teulu gyda chostau teithio ac angladd Bethany.

Ysgrifennodd Bethany Smith ei blog ei hun am ei hanturiaethau, o dan y teitl "Flutingtootingbethany", oedd yn sôn am ei hangerdd am hwylio, ei phrofiadau fel gweithiwr dyngarol a'i theithiau adref i weld ei theulu a'i ffrindiau yng Nghymru.

'Damwain drasig'

Dywedodd Niall Robinson, partner yng nghwmni Hill Robinson, oedd yn gyfrifol am y cwch: "Mae'n wir ddrwg gennym orfod cadarnhau fod damwain drasig ar y Germania Nova wedi arwain at farwolaeth aelod o'r criw.

"Mae teulu'r aelod wedi cael gwybod ac rydym yn meddwl am y teulu, ffrindiau a chydweithwyr ar yr adeg anodd hon.

"Mae Hill Robinson a'r perchnogion yn gwneud popeth posib i gefnogi'r teulu a'r ffrindiau, ac mae ymchwiliad ar y gweill".

Dywedodd swyddog o'r swyddfa Gartref: "Rydym mewn cysylltiad â'r awdurdodau yn Jamaica yn dilyn marwolaeth unigolyn o Brydain yn Portland, ac rydym yn cefnogi'r teulu ar yr amser anodd hwn."